14.04 WTOREK

utworzone przez | kwi 14, 2020

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA NA WSI

TEMAT DNIA: GRAMY W ZIELONE

  • Pokaż dziecku obrazek (niebieska książka str.74) wiejskiego podwórka.

Dziecko podaje nazwy zwierząt, które widzi na obrazku, dzieli nazwy na głoski. Wypowiada się na temat wrażeń i doświadczeń z pobytu na wsi.

Dziecko czyta tekst pod obrazkiem. Odpowiada na zadawane pytania związane z przeczytanym tekstem, np. Gdzie stoi indyk? Gdzie leży kot?, Gdzie jest bocian? Gdzie idą ptaki?

– Czy na obrazku jest coś zielonego?

  • Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego, co ma kolor zielony.

Poproś, aby dziecko zamknęło oczy i przypomniało sobie rzeczy, rośliny, zwierzęta, które są całe zielone. Niech poda jak najwięcej przykładów. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów wymienionych przez dziecko zapytaj:

– W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego?

Poproś o uzasadnienie odpowiedzi.

– W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony?

  • Gra w zielone.

Zaproponuj dziecku zabawę w zielone.                                                                                                     

Zapytaj: Grasz w zielone?                                                                                                                                

Dziecko odpowiada: Gram.                                                                                                                                          

Zapytaj: Masz zielone?                                                                                                                                  

 Dziecko odpowiada: Mam, po czym pokazuje na swoim ubraniu kolor zielony.           

(Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu innej osoby). W następnej kolejności dziecko poszukuje koloru zielonego w pokoju, np. wśród zabawek.

  • Rozpoznawanie na mapie świata terenów zielonych. Wskazywanie miejsc, gdzie jest ich najwięcej.

Potrzebna będzie: mapa świata.

Pokaż dziecku mapę świata. Zapytaj: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola?

W których miejscach świata jest najwięcej zielonych terenów? Dzieci pokazują te miejsca na mapie, a rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują. Zwraca uwagę na konieczność dbania o przyrodę.

  • Praca plastyczna: żabka

Potrzebne będą: zielona kartka papieru, klej, nożyczki, kawałek białej i czarnej kartki lub mazak- na oczka, kawałek czerwonej kartki, tasiemki itp. – na język

• Poznawanie roli barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Zapytaj: Jak myślisz, dlaczego żabka ma kolor zielony?

               Jakie znasz jeszcze inne zwierzęta w kolorze zielonym?

               Co by było, gdyby żabka miała kolor czerwony?

Następnie pokaż zdjęcia zwierząt, które barwą i wzorem na ciele upodobniły się do środowiska, w którym żyją (np. pasikonika, kameleona, rzekotki drzewnej).

Barwa ochronna ma na celu upodobnienie się zwierząt do środowiska, w jakim żyją. Czasem jest jedyną obroną przed wrogami. Pasikonik, mieszkaniec traw, jest cały zielony. Podobnie jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy zielony kolor pozwala z powodzeniem ukryć się na powierzchni liścia. Niedźwiedź polarny ma przez cały rok białą sierść. Wszystko, co go otacza, a więc śnieg i lód, jest także białe. Mistrzem kamuflażu jest gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed drapieżnikami np. w Parku Narodowym na Madagaskarze.

• Gdzie ukryła się żabka? – rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej.

Potrzebne będą: wykonana przez dziecko żabka, karteczki z zadaniami do wykonania przez dziecko, np. Podskocz pięć razy. Zrób siedem przysiadów. Zaklaszcz cztery razy, kłębek wełny

Schowaj w dowolnym miejscu w pokoju papierową żabkę, do której jest przyczepiona karteczka z zadaniem do wykonania dla dziecka (np. Podskocz pięć razy. Zrób siedem przysiadów. Zaklaszcz cztery razy). Od miejsca ukrycia do środka sali jest rozciągnięta wełna. Kłębek leży w centralnym miejscu w sali. Dziecko odnajduje żabkę, nawijając wełnę na kłębek i podążając jej śladem. Przy pomocy rodzica lub samodzielnie odczytuje napisane na kartce zadanie i je wykonuje. Poproś, aby dziecko zamknęło oczy. Umieść obok żabki kolejne zadanie i ponownie ją schowaj.

MIŁEJ ZABAWY 😊

Skip to content