15.04 ŚRODA

utworzone przez | kwi 15, 2020

TEMAT: ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA I ICH DZIECIAKI.

Cele:

– utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),                

– rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień, oraz umiejętności układania rymów                                                          

– rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu za pomocą  przymiotników.

Zadanie 1

Przeczytaj dziecku wiersz.

Zadaniem dziecka jest nazwanie zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode) np.

krowa – cielątko                                                                                                                                                  

koza – koźlątko

,,Na wiejskim podwórku’’ (Stanisław Kraszewski)

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Zadanie 2

Utrwalanie nazw i wyglądu zewnętrznego – opisywanie wyglądu zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych.

W oparciu o tekst wiersza zadaniem dziecka będzie opisać wygląd (młodych) zwierzątek i przypasować do matki  np.   

  • łaciate cielątko                                                                                                                                          
  • rogate koźlątko                                                                                                                                        
  • kudłate jagniątko                                                                                                                                      
  • różowe prosiątko

Zadanie 3

Pokaż dziecku filmik – teraz zadaniem dziecka będzie stworzyć rodzinę zwierząt (dorosłe i młode) np. krowa – byk – cielak,  klacz – ogier – źrebak . itd.

Posłuchajcie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie.

Filmik przedstawiający rodzinę zwierząt na wsi. Prezentuje wydawane przez nie dźwięki. Dodatkowo zadania i zagadki dla dzieci.

Zadanie 4

Przysłowia o zwierzętach – dziecku należy w przystępny sposób wytłumaczyć co te wybrane przysłowia oznaczają.

http://ostoja-szczecinek.pl/wp-content/uploads/2013/12/Przys%C5%82owia-o-zwierzetach.pdf

Cielę – (pokorne cielę dwie matki ssie, zapomniał wół jak cielęciem był)

Koń – (koń by się uśmiał, pańskie oko konia tuczy)

Kot – (gdy kota nie ma, myszy harcują, pierwsze koty za płoty, wykręcić kota ogonem)

Koza – (przyszła koza do woza, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała)

Krowa – (krowa która dużo ryczy, mało mleka daje)

Pies – (ostatnich gryzą psy, pies co bardzo szczeka, nie bardzo kąsa)

Zadanie 5

Wymyślanie przez dzieci krótkich rymowanek do podanych zdrobnień nazw młodych zwierząt, np. Prosiątko bardzo polubiło żółte kurczątko. Kaczątko wygląda jak niewiniątko. Cielaczek nosi biało – czarny kubraczek.

Jeżeli dziecko ma z tym problem układamy rymy:

np. jagniątko – słoniątko

Zadanie 6

Karta pracy –książka niebieska część 4 str. 76-77

Opowiedz co się dzieje na obrazku, odszukaj wśród naklejek nazw: owce, krowy, konie, kury indyk, kogut -naklej je przy odpowiednich obrazkach. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem.

Zadanie 7

Karty pracy- książka niebieska cz. 4 str.78

Dziecko łączy zdjęcia ptaków hodowanych na wsi z obrazkiem ich dzieci. Pisze x po wyrazem tak, jeśli zdanie jest prawdziwe, pisze  x pod wyrazem nie, jeśli zdanie jest fałszywe; kończy rysować świnki według wzoru.

Zadanie 8

Karta pracy- książka niebieska część 4 str. 79

Dziecko łączy zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka, ze zdjęciami ich dzieci, przypominamy dziecku, że te zwierzęta to ssaki; nazywa mamy i ich dzieci, kończy rysować kurki według wzoru.

Zadanie 9

Zabawa do piosenki ,,Stary Donald farmę miał”

Szanowni Rodzice,

W linku poniżej znajdziecie, ciekawe zajęcia dla przedszkolaków o tematyce związanej ze zwierzętami na wsi. Zawarte są tu odnośniki do wierszyków, piosenek, zabaw matematycznych, logicznych, ruchowych, kodowania, zabaw w języku angielskim, pomocy dydaktycznych, kart pracy, gier, puzzli, prac plastycznych, a także kolorowanek.

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content