15.05 PIĄTEK

utworzone przez | maj 15, 2020

TEMAT:  ŁĄKA W MAJU  –  kolory wiosny

Cele ogólne

– wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,

– zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,

– rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

Cele operacyjne

Dziecko:

– wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy,

– aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski.

Zadanie 1 

Zachęcam do wykonania zielnika z roślin zebranych na łące podczas majowych spacerów z rodzicami (wystarczą 4 rośliny łąkowe, te najbardziej znane dziecku)

Potrzebne będą:

Kartki z bloku technicznego, spinacze, rośliny zebrane przez dziecko na łące (ususzone), klej (mocny), małe paski białego papieru (do przyklejania np. w środku długiej rośliny, aby lepiej przylegała do kartki), kartoniki, na których są zapisane nazwy roślin, miejsce zebrania i data zebrania, szary papier, teczka tekturowa, napis Rośliny łąkowe, małe plastikowe torebki, nożyczki dziecka.

Dziecko wykonuje zielnik z roślin zebranych na łące. Wskazuje roślinę, dla której zakładają kartę (każda roślina ma osobną kartę, znajdują się na niej wszystkie części rośliny, również korzenie). Dziecko podaje na­zwę rośliny. Przykleja w prawym dolnym rogu kartki zapisane przez rodzica informacje o roślinie. Po zakończeniu pracy poszczególne karty od­dzielają od siebie szarym papierem i umieszczają w tekturowej teczce z napisem – Rośliny łąkowe.

Zadanie2

Pokaż dziecku tęczę

Pokaż dziecku filmik: Tęcza dla dzieci malowana różdżką

Zapytaj dziecko:

Co to jest tęcza?                                                                                                                                                            

– Jaki kształt ma tęcza?

Uzupełnij wiadomości dziecka:

Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne. Powstaje na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Dzieje się tak dlatego, że promienie słońca, kierując się w stronę ziemi, napotykają na swo­jej drodze krople wody. Przechodzą przez nie, w wyniku czego białe światło słoneczne zmienia się w wielobarwne widmo. Tworzy na niebie kolorowy most.

Pokaż dziecku filmik; Jak powstaje tęcza?

Zadanie 3

Przeczytaj dziecku wiersz  I. R. Salach  ,,Tęcza’’

Tęcza ma siedem kolorów,

kolorów siedem ma.

Wymienił je Karolek,

wymienię je i ja.

Kolor fioletowy

pierwszy przyszedł mi do głowy.

Granatowy kolor ciemny

Za nim będzie błękit

jak błękitne niebo.

Potem zieleń traw.

Nie pytaj mnie, dlaczego.

Barwa żółta jak słoneczko

i pomarańczowa,

na końcu czerwona –

i tęcza gotowa.

Rozmowa na temat wiersza.

Zapytaj dziecko:

Ile kolorów ma tęcza?                                                                                                                                                           

– Jakie kolory występują w tęczy?                                                                                                                           

– Obok jakiego koloru znajduje się np. kolor pomarańczowy?                                                                                                  

– Zapytaj również o położenie innych kolorów.

Zadanie  4

Poszukiwanie kolorów tęczy. Utrwalanie barw podstawowych i barw pochodnych.

Wytnij trzy koła z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym i niebieskim (dla dziecka).

Daj dziecku trzy koła wycięte z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, czerwo­nym i niebieskim. Dziecko nakłada je na siebie. Obserwuje pod światło powstałe kolory pochodne i je nazywa: fioletowy, zielony, pomarańczowy. Przypomina, jakie kolory należało ze sobą połączyć, aby je otrzymać.

Zadanie 5

Przeprowadzanie doświadczeń – Czarujemy tęczę.

Dla dziecka: paski krepiny w kolorach tęczy, biała kartka, płaskie naczynie wypełnione niewielką ilością wody, małe lusterko i lusterko średniej wielkości, latarka, szklanka, płyta CD.

Zaproponuj dziecku  samodzielne wyczarowanie tęczy – pomóż dziecku

Doświadczenie 1

Czynności jakie należy wykonać:

dziecko:

– zanurza lusterko w płaskim naczyniu wypełnionym niewielką ilością wody, tak aby było ono z jednej strony oparte o ściankę naczynia.                                                                                                                                       

– na zanurzoną powierzchnię lusterka kieruje światło latarki.                                                                                     

– przed lusterkiem trzyma  białą kartkę tak, aby padało na nią odbite światło.                                                 

– obserwuje, jaki będzie efekt,                                                                                                                                              

–  wyciąga wnioski.

Doświadczenie 2

dziecko:

– bierze  do rąk płytę CD i ustawia ją tak, aby odbijało się od niej światło słoneczne.                                       –

obserwuje, jaki będzie miało ono kolor.                                                                                                             

– wyciąga wnioski.

Doświadczenie 3

dziecko:

– wkłada do szklanki małe lusterko, ustawiając je tak, aby z jednej strony było oparte o dno, a z drugiej strony – o ściankę (musi być pochylone).                                                                                                                      

– wypełnia szklankę wodą do ¾ pojemności i ustawiają ją tak, aby promienie słońca padały bezpośrednio na powierzchnię lusterka. (Jeśli nie ma słońca, można do tego celu użyć latarki).                              

– obserwuje kolory odbijanego światła (najprawdopodobniej poka­że się ono na suficie).                           

– wyciąga wnioski.

Zadanie 6

Praca plastyczna

Dziecko przykleja na kartce kolorowe paski krepiny tak, aby powstała tęcza. Zwraca uwagę na kolejność kolorów.

Zadanie 7

Karta pracy, cz. 5  str. 41    
Dziecko: kończy kolorować tęczę, wyjaśnia, kiedy i dlaczego ona powstaje,  

Zadanie 8

Propozycje prac plastycznych

Tęcza malowana gąbką

Tęcza z papieru

Miłej zabawy

Pani  Janka

Skip to content