23.04 CZWARTEK

utworzone przez | kwi 23, 2020

TEMAT:  LAS I WODA.

  1. Przeczytaj wiersz A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody.

Kuku, kuku! – echo niesie.

To kukułkę słychać w lesie.

– Kuku, czekam! Kuku, dzieci!

Czy sprzątniecie swoje śmieci?

Płaczą sarny i jeżyki:

– Ach! Zamienią las w śmietniki!

Rudy lisek wyszedł z norki.

– Dzieci to są mądre stworki.

O! Zbierają już butelki

i zakrętki, i papierki.

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie

straszny pożar się rozniesie!

Hyc! Wyskoczył zając Kicek.

– Chcecie poznać tajemnicę?

Każdy maluch las szanuje

i porządku w nim pilnuje.

Wie, że drzewo i roślina

oczyszczają dym z komina.

– Prawda – szepnął wilczek młody.

– Dzieci bronią swej przyrody.

Nikt nie goni nas z patykiem

i nie płoszy zwierząt krzykiem.

Po mrowiskach też nie skaczą.

Przecież wtedy mrówki płaczą!

Odezwała się sarenka:

– Pamiętają o ziarenkach,

w zimie dokarmiają ptaki.

Lubią nas te przedszkolaki!

Cieszmy się więc do rozpuku

i śpiewajmy: Kuku, kuku!

2. Rozmowa na temat wiersza.

Zapytaj:

– Jaki ptak wydaje odgłosy: kuku, kuku?

– O co kukułka pytała dzieci?

– Co mówiły w wierszu poszczególne zwierzęta: sarny i jeżyki, lis, zając Kicek i mały wilczek?

– Z czego cieszyły się zwierzęta?

Kontynuuj rozmowę. Zapytaj:

– Co to jest las?

– Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie?

– Dlaczego trzeba dbać o las?

– Czym dla zwierząt jest las?

Podsumuj rozmowę. Wyjaśnij, że – podobnie jak ludzie – inne żywe stworzenia mają swoje domy. Domem dla wielu zwierząt, a także dla roślin, jest las. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, nie lubią, gdy w ich domu ktoś zakłóca im spokój. Dlatego w lesie należy zachowywać się cicho i szanować przyrodę.

3. Zobaczcie film:

Wędrówki Skrzata Borówki: Las mieszany

4.  Szukanie odpowiedzi na pytanie: Za co cenimy las?

(Książka niebieska str. 92, 93) Zapytaj dziecko: Za co cenimy las?

Następnie poproś, aby dziecko przeczytało tekst ze str. 92 i wykonało wszystkie ćwiczenia ze stron 92-93

5. Praca z mapą fizyczną Polski i mapą świata.

Pokaż dziecku mapę Polski. Dziecko wskazuje na mapie Polski duże skupiska zieleni – lasy, takie jak np.: Puszcza Białowieska, Puszcza Kampinoska, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Z pomocą rodzica odnajduje park narodowy położony najbliżej miejsca ich zamieszkania. Poznaje jego nazwę.

Zapytaj dziecko, jak rozumie powiedzenie Lasy to zielone płuca Ziemi.

Opowiedz dziecku ciekawostki na temat lasów.

Lasy produkują tlen potrzebny do oddychania, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczając powietrze.

Drzewa iglaste (sosna, jodła, świerk) wydzielają olejki eteryczne, a z ich żywicy robi się syropy. Ludzie chronią lasy, tworząc parki narodowe i rezerwaty przyrody. Parki narodowe to duże obszary leśne zachowane w stanie naturalnym, objęte ochroną prawną, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, krajobrazową i kulturową. Ludzie dbają też o to, aby drzew było jak najwięcej.

A teraz pokaż dziecku mapę świata lub globus.

Dziecko odszukuje na globusie lądy i zbiorniki wodne, w tym duże akweny, takie jak Ocean Atlantycki.

Zastanawia się, czego jest więcej: lądu czy wody.

6. Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie.

Zapytaj dziecko:

– Komu i czemu jest potrzebna woda?

– Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało?

Pokaż zdjęcia przedstawiające powódź i suszę.

  • Powiedz dziecku ciekawostki na temat wody.

Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie ciekłym, gazowym (para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi.

Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne

są okresy długotrwałych opadów i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem.

Woda może być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona większa

część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam głównie rzeki i jeziora. W wielu

przypadkach słodka woda musi być najpierw uzdatniona (oczyszczona) aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia i do mycia się.

Zapytaj dziecko:

– Czy każdą wodę można pić?

– Co może zanieczyścić wodę?

Uzupełnij wypowiedź dziecka.

Zobaczcie filmy: Ile jest słodkiej wody na Ziemi?

https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0

Zanieczyszczenie rzek

 MIŁEGO DNIA ?

Skip to content