28.04.2020 Wtorek: Płynie Wisła, płynie

utworzone przez | kw. 28, 2020

1. „Wisła” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką. Wyjaśnienie pojęcia ,,rzeka”

Zadajemy dzieciom zagadkę:

„W górach ma swe źródło,
skąd właśnie wytrysła,
a płynie do morza,
nasza rzeka … 

Następnie proszę wyjaśnić dzieciom pojęcie ,,rzeka”

Rzeka to płynąca woda. Jej początek stanowi źródło czyli miejsce w którym woda w naturalny sposób wypływa spod ziemi, a koniec miejsce wpłynięcia do innej rzeki, jeziora, morza lub oceanu. Prezentujemy mapę Polski i wskazujemy rzekę Wisłę

2.  „Płynie rzeczka” – opowieść ruchowa.

Dzieci kucają w rozsypce na dywanie i zamieniają się w wodę w rzece. Rodzic opowiada, a dzieci wykonują poszczególne czynności.

W pięknych górach wytryska woda ze źródełka. Powoli podnosi się do góry i płynie przed siebie. Czasem płynie wolniej jakby poruszała się jak żółw, a czasem dość szybko niemal jakby była gepardem. W niektórych miejscach płynie bardziej na prawą stronę, w innych na lewą i znów na prawą. Gdy pada silny deszcz jest wzburzona i płynie z dużą prędkościom. I w końcu wpada do morza, gdzie łączy się z innymi wodami i spokojnie faluje i szumi.

3.  „Wisła” – słuchanie i analiza wiersza Cz. Janczarskiego.

Wisła

Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza rzeka,
i najbliższa.
Płynęła tutaj
przed wiekami
i zawsze jest tu
wiernie z nami.
Owija wstęgą
Kraków sławny
i płynie,
płynie
do Warszawy.
W Gdańsku
na Wisłę morze czeka
spieszy tam Wisła
polska rzeka.
Wisła błękitna,
szara Wisła,
najmilsza jest mi
i najbliższa.
I zawsze –
gdy o Polsce myślę –
myśli jak mewy
są przy Wiśle.

Następnie proszę porozmawiać z dziećmi o utworze wykorzystując pytania poniżej oraz wskazując miejsca na mapie Polski i ilustracje przedstawiające je.

  • Jakie miasto Wisła owiła wstęgą?
  • Dokąd płynie z Krakowa? (informujemy, że Warszawa jest stolicą Polski, czyli jej najważniejszym miastem)
  • W jakiej miejscowości czeka na Wisłę morze?

4. Fala – zabawa grafomotoryczna.

Do zabawy potrzebujemy tacki z piaskiem lub drobną kaszą.

Zadaniem dzieci jest rysowanie palcami fal rzecznych z jednoczesnym naśladowaniem szumu wiatru i wody.

5. Wiślany Tor – zabawa ruchowa.

Rozkładamy na dywanie skakanki/włóczki/klocki – coś co pomoże stowrzyć nam wąską rzekę. Dziecko staje na początku ,,u źródeł rzeki” i ma za zadanie przebyć całą drogę, aż do morza za każdym razem wyznaczony sposób:

  • stopa za stopą;
  • na palcach;
  • na piętach;
  • długimi krokami;
  • na zewnętrznych częściach stóp.

6. Płynie Wisła do morza – ćwiczenie grafomotoryczne z wykorzystaniem karty pracy.

Prezentujemy dzieciom karty pracy i tłumaczymy, że rysujemy szlaczki od dołu do góry tak jak pokazują szlaczki. Pamiętamy, że do ćwiczenia wykorzystujemy wyłącznie ołówek.

Miłej zabawy!

Skip to content