29.04.2020 Środa: Kolory flagi.

utworzone przez | kw. 29, 2020

TEMAT TYGODNIA: Moja ojczyzna.

TEMAT DNIA:  Kolory flagi

DATA: 29.04.2020

1. Polskie symbole narodowe – zabawa dydaktyczna.

Prezentujemy dzieciom ilustracje przedstawiające symbole narodowe, a następnie omawiamy wykorzystując opis poniżej.

Każde państwo ma swoje godło, flagę i hymn czyli symbole narodowe. Z pierwszym symbolem narodowym już się zapoznaliśmy. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to nasze godło. Drugim naszym symbolem narodowym jest flaga. Kolor biały symbolizuje czystość i orła białego, kolor czerwony jest symbolem ognia i oznacza odwagę i waleczność. Flagę możemy zobaczyć podczas uroczystości państwowych i sportowych oraz na budynkach państwowych. Możemy również wywiesić ją przed swoim domem podczas świąt narodowych np. 3 maja w Święto Konstytucji 3 maja. Całkiem niedawno, bo w 2004 roku ustanowiono Dzień Flagi. Obchodzimy go 2 maja. W tym dniu okazując szacunek naszej fladze wywieszamy ją w widocznym miejscu. Nasz trzeci symbol narodowy to hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, który został napisany przez Józefa Wybickiego. Hymn można usłyszeć podczas uroczystości państwowych i sportowych. W trakcie jego słuchania i śpiewania okazujemy szacunek stojąc na baczność. Włączamy nagranie hymnu, prezentując odpowiednią postawę:

2. „Godło, flaga, hymn” – zabawa ruchowa.

Do zabawy potrzebujemy garnek, o który będziemy rytmicznie uderzać dłonią. Dzieci machają po bokach rękoma naśladując lot orła, kiedy na przerwę w graniu pokazujemy kartkę obrazkową z godłem; poruszają na boki wysoko uniesionymi rękami naśladując powiewającą na wietrze flagę, pokazujemy kartkę obrazkową z flagą/flagę; stają na baczność, kiedy włączamy hymn polski. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie.

3. Czerwone i białe – zabawa dydaktyczna.

Do zabawy potrzebujemy po jednej kartce w kolorze białym i jednej w kolorze czerwonym oraz po kilka przedmiotów w tych kolorach. Dzieci segregują przedmioty ze względu na kolor, na jedną kartkę kładą przedmioty w białym kolorze, na drugą przedmioty w czerwonym kolorze. Następnie rozglądają się po pokoju i wskazują co jeszcze jest w kolorze białym, a co w czerwonym.

4. Powiewająca flaga – zabawa oddechowa.

Do zabawy potrzebujemy flagę, którą dzieci wykonały w poniedziałek jako pracę plastyczną. Wycinamy ją. Rodzic prezentuje dzieciom właściwy tor oddechowy. Dzieci wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami naśladując wiatr dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słany i delikatny.

5. Karty pracy o tematyce patriotycznej.

Polecenia:

  • Karta pracy nr 1: Połącz w pary takie same obrazki.

Karta pracy nr 2: Zamaluj tyle kropek, ile flag Polski na każdym obrazku.

Karta pracy nr 2: Zamaluj tyle kropek, ile flag Polski na każdym obrazku.

UWAGA:

Ćwiczenia jak zawsze wykonujemy wyłącznie ołówkiem. Jeśli nie macie Państwo możliwości druku, wystarczy zaprezentować kartę dzieciom, te zaś po usłyszeniu polecenia wskażą prawidłowe odpowiedzi.

6. Godło – praca plastyczna.

Do zabawy potrzebujemy kolorowankę przedstawiającą Godło, farby w kolorze białym i czerwonym, pędzelek oraz kubek z wodą.

Prezentujemy jeszcze raz Godło Polski, zadaniem dzieci jest pomalowanie godła zgodnie ze wzorem.

Miłej zabawy

Skip to content