utworzone przez | sie 31, 2021

Pszczółki to już przedszkolaki z krwi i kości. Uczęszczają do niej dzieci urodzone w latach 2016 i 2017. Wychowawcą grupy jest mgr Aleksandra Ślązok. Drugim nauczycielem pracującym z dziećmi jest Pani Dyrektor mgr Aleksandra Łukomska. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 9 chłopców.

My Pszczółki jesteśmy otwarte i samodzielne. Chętnie razem się bawimy i uczestniczymy w zajęciach. Przestrzegamy ustalonych norm podczas zabawy oraz podczas pracy z naszymi Paniami. Zajęcia  odbywają się zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, wykorzystując przy tym różnorodne programy. W naszej grupie bazujemy na programie wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty wasilewskiej. W edukacji matematycznej wykorzystujemy program prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej ,,Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”.

W grupie uczymy się w formie zabawy, bazując na środkach dydaktycznych, które uwzględniają indywidualne tempo rozwoju, możliwości  oraz zainteresowania każdego z podopiecznych.

Pszczółki uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe:

  • j. angielski;
  • rytmika;
  • zajęcia ogólnorozwojowe.

Uczestniczymy w programach edukacyjnych:

Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Zabawa sztuką”

Mamo, tato wolę wodę!

Skip to content