Aleksandra Ślązok

utworzone przez | mar 20, 2020

Aleksandra Ślązok
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

  • Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika
  • Dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

Uwielbiam pracę z dziećmi, szczególnie z tymi najmłodszymi, które uczą cierpliwości – a zarazem dają wiele miłości i radości. Mojej pracy towarzyszy myśl wybitnego polskiego pedagoga Jana Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Widząc na buzi dziecka uśmiech, utrwala mnie on w przekonaniu, że to co robię ma sens. Praca w zawodzie nauczyciela, jest wyzwaniem, które co dzień pozwala odkryć coś nowego. Każde dziecko, jest jednostką wyjątkową, mającą własne zainteresowania, zamiłowania oraz pasje, dlatego staram się podejść do każdego z nich indywidualnie i stworzyć warunki, zapewniające maksymalny rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny oraz fizyczny swoich podopiecznych. Jestem osobą otwartą, cierpliwą, szybko nawiązującą kontakt. W pracy z dziećmi cechuje mnie spokój, opanowanie, systematyczność i stanowczość.

Skip to content