05.06  PIĄTEK

05.06 PIĄTEK

TEMAT: SKACZĄCA PIŁKA Powiedz dziecku zagadkę- dziecko podaje jej rozwiązanie. Ciągle skacze, podskakuje, czasem turla się. Z nią zabawa doskonała – każdy o tym wie.  (piłka) 2. Przeczytaj dziecku fragment wiersza Doroty Gellner „Piłka”. Po cichutku, po kryjomu...

05.06  PIĄTEK

05.06 PIĄTEK

TEMAT: MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW Cele ogólne: rozwijanie sprawności manualnej; zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw. Dziecko: – maluje swój wymarzony plac zabaw; bezpiecznie bawi się na placu zabaw. Zadanie 1 Zadaj dziecku zagadkę: Plac zabaw Są...

04.06  CZWARTEK

04.06 CZWARTEK

TEMAT:  CO JEST NA NASZYM PODWÓRKU?  Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. Jakie piękne to podwórko, zielone pod białą chmurką. Dzieci mówią rymowankę w różnych pozycjach: stojąc na palcach, leżąc, w przysiadzie. 2. Posłuchaj piosenki „Plac zabaw”...

04.06  CZWARTEK

04.06 CZWARTEK

TEMAT: ZNAKI NA PLACU PRZEDSZKOLNYM Cele ogólne: - propagowanie wśród dzieci właściwych zachowań służących utrzymaniu bezpieczeństwa podczas przebywania na placu zabaw. Dziecko: - przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych na placu zabaw, - właściwie...

03.06  ŚRODA

03.06 ŚRODA

TEMAT: LICZYMY BABKI. Na pewno każdy z Was ma w domu foremki do zabawy w piaskownicy, lub chociaż foremki do pieczenia ciasteczek. Dzisiaj się bardzo przydadzą 😊 1. Zabawa Lustro. Dziecko siada przed lustrem i robi różne miny do lustra. Potem naśladuje miny, które...

03.06  ŚRODA

03.06 ŚRODA

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY NA PODWÓRKU Cel :  Rozumienie znaczenia bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw Dziecko: - wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń terenowych i sprzętu sportowego - jest świadome zagrożeń...

Skip to content