16.04.2021r. „Wiosenne prace na wsi”

1.Jak nazywają się te zwierzątka? 2. Zabawa - Gdzie schowały się gąski?Przygotowujemy dziesięć sylwet gęsi.Rodzic chowa w pokoju 10 sylwet gęsi. Dzieci ich szukają. Po odnalezieniu określają miejsca ichschowania, posługując się odpowiednimi przyimkami. 3.Rozmowa na...

13.04.2021r. „Tyle stóp, tyle kroków”

1.Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej "Podwórkowa awantura"Kura gdacze, kaczka kwacze –goni kurę mokrą raczej.Gęś też syczy, kogut pieje.Gwałtu! Rety! Co się dzieje?Ryczy krowa, świnia kwiczy,a indyk się rozindyczył.Kot mysz goni, głośno...

12.04.2021r. „Wiosna na wsi”

Słuchanie utworu "Na podwórku". Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego. https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs Tekst:I. Na podwórku na wsijest mieszkańców tyle,że aż gospodyni trudno zliczyć ile. Ref.: Kury, gęsi i perliczki, i indyki, i indyczki....

07.04.2021r. „Wołanie wiosny”

1. Powitanie zabawą paluszkową z wykorzystaniem rymowanki - Krzysztofa Sąsiadka „Ćwir, ćwir”Rodzic prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów. Recytuje wierszyk, zbliża palce obu dłoni, tworząc dziobki,i jednocześnie zbliża do siebie obie dłonie. Następnie...

06.04. 2021r. „Wiosenne powroty”

Data: 06.04.2021r. Temat: "Zadania o ptakach" Muzyczna gimnastyka https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 2.Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną. Szpak Bocian Czajka Skowronek 3. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej -...

31.03 WIELKANOC

Poranna rozgrzewka - Ruch to zdrowie! Ręce w przód,ręce w górę,i podskokiem aż pod chmurę.Ręce w dół,ręce w bok,nogi wykonują skok . - (Wykonują podskok obunóż w miejscu)Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, - (Maszerują w miejscu)zaczynamy od początku. - (Maszerują w miejscu)...

10.06 ŚRODA

TEMAT: ZNAKI NA PLACU PRZEDSZKOLNYM Zadanie 1 Przeczytaj dziecku opowiadanie S. Karaszewskiego „Zabawy na podwórku”. Był sobie ogród, o który nikt nigdy nie dbał. Zapuszczony, dziki ogród pełen niebezpiecznych zasadzek, a w nim górki, dołki, wysypiska gruzu, kamieni i...

Skip to content