Lambdacyzm – ćwiczenia do wywołania głoski l

utworzone przez | kw. 28, 2020

Prawidłowa realizacji głoski l polega na zwarciu czubka języka z górnym wałkiem dziąsłowym. W mowie dziecka pojawia się ona w 2-3 roku życia.

Lambdacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski l, która bywa opuszczana, zastępowana przez inne głoski np. j, ł ,a także wymiana w sposób międzyzębowy lub z czubkiem języka przy dolnych dziąsłach. Zaburzenie wymowy tej głoski pojawia się dość rzadko, jednak jej prawidłowa wymowa jest bardzo ważna, ponieważ układ artykulacyjny głoski l stanowi punkt wyjścia do terapii rotacyzmu (nieprawidłowa realizacja głoski r) oraz sygmatyzmu głosek szeregu szumiącego sz, ż, cz, dż.

Przyczyny lambdacyzmu:
– nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych, głównie języka, krótkie wędzidełko podjęzykowe),
– anomalie podniebienia twardego (podniebienie gotyckie), anomalie zgryzowe (zgryz otwarty),, niska sprawność motoryczna języka,
– nieprawidłowy tor oddychania,
– naśladowanie nieprawidłowych wzorców,
– nieprawidłowy sposób połykania,
– niedostateczne słuchowe różnicowanie dźwięków.

Ćwiczenia wskazane przy wadliwej realizacji głoski l
W początkowym etapie terapii głoski l stosuje się wszystkie ćwiczenia motoryczne, których celem jest doprowadzenie do pionizacji języka, np.:
– oblizywanie czubkiem języka wałka dziąsłowego przy szeroko otwartych ustach,
– kląskanie, mlaskanie,
– wodzenie czubkiem języka po podniebieniu na boki,
– wodzenie czubkiem języka po podniebieniu w tył i w przód,
– wodzenie czubkiem języka po podniebieniu w kółeczko,
– stukanie czubkiem języka w podniebienie,
– zlizywanie z podniebienia przyklejonego tam uprzednio kawałka czekolady, flipsa , opłatka lub kropek Nutelli,
– przytrzymywanie na wałku dziąsłowym za pomocą czubka języka rodzynki lub ziarenka preparowanego ryżu przy jednoczesnym opuszczaniu żuchwy,
– przyklejanie całej powierzchni języka do podniebienia przy szeroko otwartej buzi (wytrzymywanie około 10-15 sekund),
– przyklejanie całej powierzchni języka do podniebienia przy szeroko otwartej buzi, a następnie nie odrywając języka od podniebienia, otwieranie i zamykanie buzi.

Ćwiczenia polecane są również w korygowaniu wymowy międzyzębowej pozostałych głosek.

Skip to content