Czwartek 30.04.2020 – TEMAT DNIA: Listy, pocztówki, adresy

utworzone przez | kwi 29, 2020

WITAM PSZCZÓŁKI I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

CZWARTEK 30.04.2020 r.TEMAT DNIA: LISTY, POCZTÓWKI, ADRESY

  1. Zabawa: „Znam to miejsce i tę ulicę”.

Poznawanie nazw wybranych ulic w miejscowości/regionie zamieszkania dzieci i znajdujących się przy nich ważnych instytucji i ciekawych miejsc. Tworzenie nazw ulic od nazw obrazków. Potrzebujemy: Obrazki przedstawiające różne rośliny, np.: kwiaty, warzywa, owoce.
Rodzic wymienia nazwy wybranych ulic leżących w miejscowości/regionie zamieszkania dzieci. Informuje dzieci o znajdujących się przy nich ważnych instytucjach, ciekawych miejscach, np.: policja, szpital, dworzec, park.
Następnie proponuje zabawę:
Dziecko losuje obrazek, nazywa go i tworzy od jego nazwy nazwę ulicy, np. konwalia – Konwaliowa, groch – Grochowa, śliwka – Śliwkowa. Dzieci przypominają sobie, czy w ich miejscowości/regionie jest taka ulica, a jeśli tak, to co się przy niej znajduje.


2. Zabawa Prawda – nieprawda. Utrwalanie wiadomości na temat swojej miejscowości.
Potrzebujemy:Pojemnik, dla każdego dziecka: obrazek z miną wesołą i miną smutnąDzieci siedzą na dywanie, Rodzic rozdaje im obrazki z minkami. Po usłyszeniu prawdziwej informacji dzieci podnoszą obrazek przedstawiający wesołą minę, przy nieprawdziwej – smutną. Przykłady zdań:W miejscowości, w której mieszkam, są wieżowce. W mojej miejscowości nie ma parku.


3. Odgadywanie zagadek:Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy. (koperta)
Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz.Mało jest do czytania, więcej do oglądania. (pocztówka)


4. Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość (pisanie listów, e-maili, esemesów, wysyłanie pocztówek, ememesów).
Rodzic pyta dzieci: Po co piszemy listy? Dlaczego wysyłamy pocztówki?Dzieci udzielają odpowiedzi. N. pyta dalej: W jaki jeszcze inny sposób możemy się komunikować z kimś, kto mieszka w innej miejscowości?Dzieci udzielają odpowiedzi. Rodzic je uzupełnia. Informuje, że dzięki postępowi technicznemu obecnie coraz częściej stosowanymi formami komunikowania się są: dzwonienie do siebie, pisanie e-maili,wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych zwanych esemesami,a także wysyłanie zdjęć w formie ememesów.


5. Budujemy miasteczko i projektujemy elewacje – zajęcia konstrukcyjno-plastyczne.


• Wprowadzenie w tematykę:Potrzebujemy:Zdjęcia różnych budynków użyteczności publicznej, np.: przedszkola, szkoły, sklepu, poczty, policji, banku i ratusza, przekrój pionowy budynku.Dzieci siadają na dywanie i oglądają zdjęcia.Rodzic zwraca ich uwagę na konstrukcję tych budynkówi ich elewację. Wyróżnia budynki zbudowane na planie kwadratu, prostokąta i koła (rotundy).Dzieci określają kolor elewacji. Następnie Rodzic pyta dzieci,jak rozumieją znaczenie słówelewacja, fundament i budować. Wyjaśnia te pojęcia.
Zwraca uwagę na wieloznaczność słowa budować, np. słowo to może oznaczać budowę domu, budujące słowo, budowanie na fundamencie. Rodzic wskazuje w przekroju pionowym elementy składowe budynku: fundamenty, piwnice,parter,schody, piętro, poddasze, dach, komin. Zwraca uwagę na konieczność wybudowania najpierw fundamentów dla stabilności konstrukcji.


6. Tworzenie miasteczka. Odtwarzanie wyglądu swojej miejscowości.
Potrzebujemy:Pomalowane wcześniej pudełka (np po lekarstwach),zbudowane budowle z klocków( sklepy, banki, urzędy itp.),klocki, patyczki,figurki ludzi, zwierząt, samochodziki. Dzieci ustawiają pomalowane pudełka między wykonanymi wcześniej (pozostawionymi na dywanie) budowlami z klocków.Odtwarzają wygląd swojej miejscowości.Budują pomniki, dostawiają drzewa, z patyczków układają alejki i ulice.Następnie pobierają ustawiają figurki ludzi, zwierząt oraz samochodziki. Kontynuują zabawę, manipulując nimi. Udanej zabawy


7. Zabawa „Wysyłamy do siebie listy”. Posługiwanie się pojęciami nadawca, odbiorca. Rozwijane koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzji ruchów poprzez zamalowywanie konturu.
Potrzebujemy:Koperty, rysunek konturowy dla każdego dziecka, kredki. Rodzic prosi dzieci o przypomnienie znaczenia słów adresat i nadawca. Następnie proponuje zabawę.Dziecko jest adresatem, a Rodzic nadawcą.
Dziecko ma kopertę, do której wcześniej Rodzic włożył dwa obrazki konturowe. Dziecko wręcza kopertę Rodzicowi, mówiąc np.: Adresatem mojego listu jest Mama. Ja jestem nadawcą. Następnie zmieniamy, Rodzic, który otrzymał kopertę, jest nadawcąi szuka adresata, by wręczyć mu kopertę. Po ogłoszeniu przez Rodzica końca zabawy dzieci otwierają koperty, wyjmują rysunki, dzielą się nimi i je kolorują.(W zależności ilu jest domowników, zabawę można modyfikować.)


8. Jakie święta narodowe obchodzimy w ten weekend?https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE


9. Przypomnijmy sobie Polskie Symbole Narodowe:
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


Miłego weekendu majowego

Pozdrawiam

Pani Kasia

Skip to content