DAYS OF THE WEEK / DNI TYGODNIA

utworzone przez | kw. 3, 2020

Witam serdecznie😊

Dzisiaj Tygrysek Irysek zapoznania dzieci z angielskimi nazwami dni tygodnia.

Powtórzmy jeszcze raz:

Historyjka opowie nam o tym, co dzieci robią każdego dnia tygodnia.

Do utrwalenia nazw dni tygodnia przyda się piosenka, którą śpiewa Mama Kurka :

Let’s sing together!- zaśpiewajmy razem!

  1. Let’s repeat! – Powtórzmy za Mamą Kurką!
  2. Let’s sing quietly! – zaśpiewajmy cichutko!
  3. Let’s sing loud! – zaśpiewajmy głośno !
  4. Let’s sing fast! – zaśpiewajmy szybko!
  • Zabawa utrwalająca nazwy dni tygodnia:

Potrzebne będą karty obrazkowe. Można skorzystać z tych:

Można również zrobić karty samodzielnie. Wystarczy na osobnych karteczkach napisać angielskie nazwy dni tygodnia (najlepiej drukowanymi literami)

  1. What’s missing?

Rozłóż karty obrazkowe przed dzieckiem (dni tygodnia muszą być ułożone w kolejności), i kilkakrotnie powtórz z nim słownictwo- czytając i wskazując po kolei dni tygodnia.

Następnie poproś, aby dziecko zamknęło oczy i zabierz jedną kartę (później możesz zabrać 2karty).

Kiedy dziecko otworzy oczy zapytaj:

– Now, what is missing?

– Yes, Antoś! ……is missing! Fantastic!

Można z dzieckiem zamienić się rolami. Rodzic zamyka oczy i zgaduje a dziecko pyta.

– What is missing?

  • 7 days of a week (siedem dni tygodnia)

Rodzic wymawia głośno liczby 1-7 (może przy wymawianiu liczby pokazać karteczkę z tą cyfrą), a zadaniem dziecka jest do każdego numeru powiedzieć nazwę dnia tygodnia. Przy każdej poprawnej odpowiedzi chwalimy dziecko: Super!,  Fantastic, Good job! Well done!

Number 1 – …..?         – Monday

Number 2 – …..?         – Tuesday

Number 3 – …..?         – Wednesday

Number 4 – …..?         – Thursday

Number 5 – …..?         – Friday

Number 6 – …..?         – Saturday

Number 7 – …..?         – Sunday

HAVE FUN! – MIŁEJ ZABAWY! 😊

Skip to content