Godło Polski – 28.04.2020 r.

utworzone przez | kw. 27, 2020

Tematyka kompleksowa: Moja ojczyzna

Temat: Godło Polski

Data: 28.04.2020 r.

🦅

1.Gimnastyka – taniec „Baby Shark”

2. Porównywanie zdjęć przedstawiających polskie godło.

Przygotowujemy zdjęcia godła narodowego (obecnego i historycznego).
Dziecko odszukuje różnice między nimi.  Zwraca szczególną uwagę na koronę.

3. Słuchanie wiersza. Rodzic recytuje dziecku wiersz Iwony Fabiszewskiej „Moja Ojczyzna”

Kocham moją ojczyznę, bo jestem Polakiem.
Kocham Orła Białego, bo jest Polski znakiem.
Kocham barwy ojczyste: te biało-czerwone.
Kocham góry i niziny, każdą Polski stronę.

• Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta:
 − Jak nazywa się nasza ojczyzna?
− Co to znaczy być Polakiem?
− Dlaczego kochamy orła białego?
− Jak wygląda nasze godło?

Pokazujemy dziecku mapę Polski. Rodzic obrysowuje palcem jej granice. Mówi, że to wszystko, co znajduje się między granicami, to jest Polska. Następnie prosi, aby dziecko wybrało sobie jedną pluszową zabawkę i usiadło z nią na dywanie. Mówi: Przytulmy pluszowe zabawki tak mocno, jak mocno kochamy naszą ojczyznę.

4. Nauka wiersza Iwony Fabiszewskiej „Moja Ojczyzna” – na pamięć.

5.Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem”

6.Zachęcam do wykonania pracy plastycznej „Bielik z rolki”

Pani Ola

biedronka
Skip to content