Jestem przyjacielem przyrody – 24.04.2020 r.

utworzone przez | kw. 23, 2020

Tematyka kompleksowa: Dbamy o przyrodę

Temat: Jestem przyjacielem przyrody

Data: 24.04.2020 r.

1.Poranna gimnastyka

2. Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem Ireny Róży Salach Wszędzie czysto.

• Powitanie zabawą Witam Cię, jeśli…..

Rodzic wypowiada słowa powitania. Dziecko, wykonuje wskazane przez Rodzica ruchy w reakcji na powitanie, np. macha ręką lub wykonuje podskoki. Przykłady powitań: Witam Cię jeśli oszczędzasz wodę, lubisz czyste powietrze, nie depczesz ślimaków, dbasz o rośliny itp.

• Wysłuchanie wiersza Ireny Róży Salach Wszędzie czysto.

Czysty dom i czysty ogród,

w lesie czysto, w polu też.
Czysta rzeka i jezioro,
samo zdrowie – wierz mi, wierz.
Brudu nie chce widzieć wcale
ani morze, ani niebo.
Taką cichą mam nadzieję,
nie wiecie dlaczego?
Bo od kogo to zależy,
aby czysty był nasz świat?
By ptak śpiewał, strumyk szemrał,
by w ogrodzie zakwitł kwiat?

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
Rodzic pyta:
− W jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto?
− Od kogo zależy czystość świata?
− Jak wygląda świat, kiedy jest czysty?

3. Słuchanie piosenki „Ekologa znak”

4. Burza mózgów na temat: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? Ustalanie zasad Kodeksu pomocnika Ziemi.
Rodzic pyta dziecko:

W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

• Śmieci wyrzucamy do kosza.
• Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.
• Używamy toreb wielokrotnego użytku.
• Oszczędzamy papier.
• Nie łamiemy gałęzi.
• Chodzimy po chodnikach.
• Nie depczemy roślin.
• Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.
• Sadzimy drzewa i kwiaty

Rodzic uzupełnia wypowiedzi, mówiąc, że można także brać udział w akcjach propagujących ochronę środowiska, takich jak np.: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, odgradzać tereny zielone, umieszczać tabliczki informujące innych, by szanowali zieleń. Wyjaśnia znaczenie słów Szanuj zieleń! 

5.Zapoznanie z budową tulipana
Proszę przedstawić dzieciom ilustrację i ja omówić.

6. Karta pracy

Link: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=42

Dziecko:
– na przykładzie tulipana nazywa części rośliny znajdujące się w kółkach,
– dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby),
– łączy części z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka

7.Informacja od Ziemi

8.Certyfikat dla wszystkich pomocników Ziemi

Pani Ola

biedronka

Skip to content