Język angielski „Pracowite Mrówki” – grudzień (tydzień 2)

utworzone przez | gru 13, 2022

Temat: „Winter clothes – (zimowe ubrania)

  • piosenka: „White Christmas”
  • nauka słownictwa: zimowe ubrania
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „Santa Where Are You?”
  • zabawa: „Hot potato”

 


1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Winter clothes” (Słownictwo – Zimowe ubrania)

3. Prectise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. A song. (Poisenka)

6. A circle game „Hot potato”

Dzieci, siedząc w kole, podają sobie piłkę i śpiewają piosenk≤ę „Hot potato”. Kto trzyma piłkę kiedy skończy się piosenka wykonuje polecenie „Put on your ..(np. hat)…” Jesli się pomyli wykonuje wcześniej ustalone zadanie np. '”jump five times.”(„Skocz pięć razy.”). Jesli wykona zadanie poprawnie, dostaje nalepkę.

*Dla urozmaicenia zmieniamy nazwy jedzenia w piosence np. hot spaghetti, hot banana

Skip to content