Język angielski „Pracowite Mrówki” – wrzesień (tydzień 2)

utworzone przez | wrz 26, 2022

Temat: 'Colours’ (Kolory)

  • piosenka : „Count to 10”
  • słownictwo: kolory (red, yellow, green, blue, orange, pink, purple, black, white, brown, grey)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „I See …”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

5. Play memory. (Zagraj w memory.)

6. Let’s sing a song. (Zaspiewajmy piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content