Język angielski „Wesołe Żuczki” – październik (tydzień 2)

utworzone przez | paź 10, 2022

Temat: „Let’s count to five.” (Policzmy do pięciu)

  • piosenka ”Hello, hello”
  • słownictwo: liczebniki od 1 do 5
  • piosenka: „Count 1-5”
  • video: „Numbers with Matt.”
  • piosenka „Five little monkeys”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)

 

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Numbers 1-5 – vocabulary. (Liczby 1-5 – słownictwo)

3. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

5. Watch a video. (Obejrzyj video.)

6. Let’s sing a song. (Zaspiewajmy piosenkę.)

Have fun!

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content