Język angielski „Wesołe Żuczki” – styczeń (tydzień 3,4)

utworzone przez | sty 23, 2024

Temat: „Fruit” – (Owoce)

  • piosenka: „Hello, hello”
  • nauka słownictwa: owoce
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie i memory
  • piosenka: „I like apples”
  • powtórzenie słownictwa: liczebniki 1-5
  • piosenka: „Count the fruit”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

2.Vocabulary – „Fruit” (Owoce)

3. Practise. (Poćwicz.)

4. Play memory. (Zagraj w memory.)

5. A song. (Poisenka)

https://www.dreamenglish.com/ilikeapples-1.mp3

6. Count. (Policz.)

7. A song. (Piosenka.)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Skip to content