Język angielski „Żuczki” – marzec (tydzień 2)

utworzone przez | mar 13, 2023

Temat: 'The Eensy Weensy Spider’ (Mały pajączek)

  • przypomnienie słownictwa zwiazanego z pogodą
  • nauka piosenki piosenki 'The Eensey Weensey Spider’
  • wykonanie ćwiczeń: memory
  • wykonanie pracy plastycznej ilustrującej treść piosenki.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1 Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

2. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

czarny pająk
SPIDER

4. Look and listen. (Spójrz i posłuchaj)

5. Play weather memory. (Zagraj w pogodowe memory)

Dodatkowe materiały:

Inne wersje piosenki oraz materiały do wydrukowania na stronie www.supersimple.com

Skip to content