„Kubusie” 2020/2021

utworzone przez | Mar 29, 2021

Grupa „Kubusie” liczy 27 dzieci w tym 11 sześciolatków, 5 pięciolatków, 10 czterolatków, 1 trzylatek: 10 dziewczynek i 17 chłopców. Wychowawcą jest mgr Marta Jaworska, w grupie pracuje jeszcze mgr Janina Ochman.

„Kubusie” uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika z elementami tańca, judo (dzieci 5-, 6-letnie), ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe (dzieci 3-, 4-letnie), religia (chętne dzieci).

Skip to content