Magdalena Minor

utworzone przez | mar 20, 2020

Magdalena Minor
Nauczyciel
Wykształcenie: nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku logopedia
  • Terapeuta ręki

Codzienna praca z dziećmi i obserwacja tego, jak się rozwijają, utwierdzają mnie w przekonaniu, że to co robię jest ważne. Moje priorytety to bezpieczeństwo, poszanowanie praw dziecka i jego indywidualności, wspomaganie rozwoju oraz rozwijanie zainteresowań dzieci. Poprzez prowadzenie zajęć logopedycznych pragnę pomagać wychowankom w pokonywaniu trudności językowych. Jako nauczyciel przedszkola i logopeda ciągle wzbogacam swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i webinariach. Gromadzę materiały i różnorodne pomoce dydaktyczne, zapoznaję się z nowościami pedagogicznymi, stosuję w pracy nowoczesne technologie. Wszystko to po to, aby zajęcia nie były nudne i dawały pozytywne efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Moim celem jest to, aby dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie, czerpały radość i wiedzę z każdego spędzonego wspólnie dnia.

Skip to content