„Na wiejskim podwórku” – 16.04.2020 r.

utworzone przez | kw. 15, 2020

Tematyka kompleksowa: Wiosna na wsi

Temat dnia: „Na wiejskim podwórku”

Data: 16.04.2020 r.

Witajcie Biedroneczki

🐈🐈

1.Poranna gimnastyka

2. Zabawa ruchowa – Pora karmienia.

Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju, naśladując sposób poruszania się kury. Na dźwięk klaśnięcia w dłonie przez Rodzica, zatrzymuje się, kuca i stuka palcem wskazującym w podłogę – je ziarenka.

3. Ćwiczenia stóp.
Przygotowujemy gazetę.

Dziecko siedzi w siadzie skulnym. Zgniata gazetę w kulkę – (ziarenko) –  układa przed stopami. Na sygnał Rodzica kładzie stopy na kulce i przesuwa ją naprzemiennie: do przodu i do tyłu (stopami po podłodze).

4. Układanie zdrobnień do nazw młodych zwierząt. Zachęcanie do samodzielnej zabawy słowami.

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające młode, wiejskie zwierzęta np.: źrebię, kaczę, kurczątko, cielę, prosię. Dziecko podaje ich nazwy, a następnie układa zdrobnienia, np. źrebię – źrebaczek, źrebiątko; cielę – cielaczek, cielątko. Rodzic podaje dziecku przykłady zabawnych rymów do zdrobnień, np. Źrebaczek założy fraczek. Cielątko lubi małpiątko. Prosiaczek zdjął kubraczek. Zachęca dziecko do samodzielnej zabawy słowami i układania rymów (mogą to być również rymy niezwiązane ze zwierzętami, np. tacki – placki).

5. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Domy zwierząt„.

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,
a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.
W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,
a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.
A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.
Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.

• Rozmowa na temat wiersza.

O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
-Jak nazywa się dom świnki (psa, konia,kury, krowy)?
-Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

5.Karta pracy.
a) Dziecko nazywa zwierzęta i łączy je z ich cieniami.
b) Łączy zwierzątka w pary

6. Ćwiczenie określania położenia przedmiotów – Kłębek wełny.
Przygotowujemy maskotkę kota, kłębek wełny.


Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic ustawia na środku krzesełko. Umieszcza na nim maskotkę kota. Wyjaśnia, że kot bawi się kłębkiem wełny. Zaprasza do zabawy. Dziecko wchodzi do środka koła. Układa kłębek wełny według polecenia Rodzica np.: na krześle, pod krzesłem, obok krzesła, przed krzesłem, za krzesłem, nad krzesłem (trzyma w ręce).

7.Kolorowanka

Pani Ola

biedronka

Skip to content