PAN LISTONOSZ- LISTY, POCZTÓWKI, ADRESY

utworzone przez | kwi 30, 2020

CEL OGÓLNY:

– poznanie drogi listu od nadawcy do adresata.

– wyjaśnienie pojęcia; adresat, nadawca, odbiorca

– zapoznanie z pracą listonosza

Cele szczegółowe:

Dziecko:
– wie, jak ubrany jest listonosz, potrafi go rozpoznać.
– wie, że praca listonosza jest bardzo odpowiedzialna.
– potrafi wysłać list.
– wie, co to jest adres pocztowy.

Zadanie 1
Przeczytaj dziecku wiersz – „Listonosz” (autor nieznany)

Posłuchajcie piosenki

Śpiewające Brzdące – Pan Listonosz – Piosenki dla dzieci


Przez ulice długie, od samego rana idzie pan listonosz, torbę ma wypchaną.
Czy pogoda, czy dzień mglisty, pan listonosz nosi listy.
Stuku – Puku proszę wpuście listonosza.
Pan listonosz listy niesie nie pomyli się w adresie.
Chodzi listonosz tu i tam, puka do mieszkań stu.
Ja listonosza dobrze znam, dzień dobry mówię mu.
Dzień dobry, dzień dobry, witam pana.
Czy niesie pan w torbie listy dla nas?
Torba jest wypchana, aż do dna.
I dla nas, i dla nas list pan ma!
Wysłał marynarz listy dwa, listy zza siedmiu mórz.
Już je listonosz w torbie ma, dzieciom odnosi już.

 Zadanie 2

Zapytaj dziecko:

– kto to jest pan listonosz i na czym polega jego praca?

– jak ubrany jest pan listonosz?

– co pan listonosz nosi w torbie?

– komu przynosi  listy ?

Pokaż dziecku filmik

POCZTA – Przygody Panny Kreseczki

Porozmawiaj z dzieckiem na temat sposobów komunikowania się na odległość (pisanie listów, e-mail, sms-ów , pocztówek . Pokaż dziecku pocztówki, kopertę, znaczki.

Zadanie 3

Spróbujcie wspólnie ułożyć drogę listu od adresata do nadawcy.

Wyjaśnij dziecku pojęcia; adresat, nadawca, adres pocztowy

Przeczytaj dziecku

,,Droga listu’’

Dzisiaj się drogie dzieci dowiecie

jak trafiają listy do ludzi na całym świecie.

Nadawca pisze list i go adresuje,

do osoby, której wiadomość wysłać planuje.

Następnie znaczek przykleja na górze koperty w rogu prawym

i podąża z listem na pocztę krokiem żwawym.

Zostawia list w okienku u Pani Halinki,

albo wrzuca go do czerwonej skrzynki.

Na poczcie listy zostają posegregowane,

ponieważ na różne miejsca są zaadresowane.

List może być zwykły oraz polecony,

który przy odbiorze zostaje podpisem odbiorcy poręczony.

I tak o to ludzie wszystko w listach spisują,

a wysyłając je, na całym świecie ze sobą korespondują.

Po przeczytaniu zapytaj dziecko:

– w jakim celu wysyłamy listy?

– do kogo możemy wysłać list?

– o czym możemy w nich napisać?

– dlaczego i kiedy wysyłamy pocztówki?

– Czym mogą podróżować listy?

Zadanie 4

Zadaj dziecku zagadki

Dziecko odgaduje – ZAGADKI ZWIĄZANE Z POCZTĄ.

Czerwony domek, brak w nim okienka,
Zamiast drzwi szparka tylko cienka.
Gdy list w nim się znajdzie w świat wyrusza.
(skrzynka pocztowa)

Skąd wysyłamy listy i telegramy?
(poczta)

Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany,
Że roznosi listy, paczki, telegramy.
(listonosz)

W co zawsze się wkłada wszystkie listy przed wysłaniem?
(koperta)


Dziecko dokonuje analizy słuchowej wyrazu koperta, układa  schemat a potem model wyrazu.

Zadanie 5


Daj dziecku kopertę i zapytaj czego na niej brakuje. (znaczka, adresu)
Poproś dziecko, aby zaprojektowało na niej znaczek według własnego pomysłu, zanim to zrobi pokażcie dziecku znaczki pocztowe.

Znaczki pocztowe

https://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/znaczek_pocztowy.html?sti=mvnurvwkkge402g502|

Zadanie 6

Pokaż dziecku różne rodzaje skrzynek pocztowych

https://www.google.com/search?q=skrzynki+pocztowe+obrazy&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Zadanie 7

Wykonajcie kopertę z karki papieru-pomóż dziecku

Kopertę można przyozdobić

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content