Poniedziałek 20.04.2020r. TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę. TEMAT DNIA: Potęga wody.

utworzone przez | kwi 20, 2020

WITAM PSZCZÓŁKI I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r. TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ. TEMAT DNIA: POTĘGA WODY

  1. Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie? Dzieci oglądają albumy przyrodnicze. Rozpoznają i nazywają środowiska przyrodnicze, takie jak np. łąka, las. Rozmawiają z Rodzicem na temat zwierząt i roślin żyjących w tych środowiskach. Porównują ze sobą te środowiska. Poszukują odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie?

2. Praca z globusem – Oceany i kontynenty na Ziemi.Odnajdywanie dużych akwenów na modelu Ziemi. Rozwijanie sprawności manualnej. Potrzebujemy: globus, dla każdego dziecka: karton z czarno-białą konturową mapą Ziemi, kredki.Dzieci odszukują na globusie lądy i zbiorniki wodne, w tym duże akweny, takie jak Ocean Atlantycki. Zastanawiają się, czego jest więcej: lądu czy wody. Po zakończeniu obserwacji kolorują na czarno-białej konturowej mapie Ziemi kontynenty i oceany: kontynenty – na żółto, brązowo i zielono (Antarktydę pozostawiają białą), oceany – na niebiesko.

3. Rozmowa na temat znaczenia wody w przyrodzie. Potrzebujemy:Spryskiwacz do roślin, butelka z wodą (ze szczelnie zakręconym korkiem), zdjęcia przedstawiające powódź i suszę, napis woda. Dzieci siedzą na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic rozpyla nad nimi wodę ze spryskiwacza do roślin. Prosi dzieci o opisanie ich doznań. Następnie pyta dzieci: Komu i czemu jest potrzebna woda? Co się dzieje w przyrodzie, gdy wody jest za dużo lub za mało? Dzieci oglądają niepełną butelkę z wodą, ze szczelnie zakręconym korkiem. Balansują nią i odpowiadają na zadane przez Rodzica pytanie. Następnie Rodzic pokazuje zdjęcia przedstawiające powódź i suszę. Pyta dzieci, co wiedzą na temat wody. Rodzic uzupełnia wypowiedzi dzieci. Przekazuje ciekawostki na temat wody. Woda to związek chemiczny, który może występować w stanie ciekłym, gazowym (para wodna) i stałym (lód). Woda jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów na Ziemi. Bez wody człowiek przeżyje znacznie krócej niż bez jedzenia. Dla roślin i zwierząt niebezpieczne są okresy długotrwałych opadów i powodzi, a także suszy, które często zdarzają się wiosną i latem. Woda może być słona lub słodka. Słoną wodę zawierają oceany, w których jest zgromadzona większa część wody występującej na Ziemi. Słodkiej wody dostarczają nam głównie rzeki i jeziora. W wielu przypadkach słodka woda musi być najpierw uzdatniona, aby mogła być wykorzystana do bezpośredniego użytku przez człowieka, np. do picia i do mycia się.Rodzic pyta dzieci: Czy każdą wodę można pić? Co może świadczyć o tym, że woda jest czysta lub brudna? Uzupełnia wypowiedzi dzieci.

4. Zaprasza do wysłuchania wiersza:Wiersz J. Papuzińskiej pt: „Chora rzeka”.

Śniła się kotkowi rzeka,

wielka rzeka pełna mleka…

Tutaj płynie biała rzeka.

Jak tu pusto!

Drzewo uschło…

Cicho tak

-ani ptak, ani ważka,

ani komar, ani pąk,

ani gad, ani płaz,

ani ślimak,

ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć,

ani pstrąg, nikt nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta.

Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”.

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka…

5. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dzieci: Co się śniło kotkowi? Jakiego koloru była rzeka? Dlaczego rzeka była biała? Co działo się z przyrodą przy białej rzece? Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać? Na co może czekać rzeka?

6. Dzieci siedzą na dywanie, Rodzic układa na dywanie ceratę. Następnie organizuje serię eksperymentów:

• Badanie wody z kałuży. (To badanie proszę wykonać w późniejszym czasie, kiedy nastaną deszczowe dni

Rodzic pokazuje dzieciom słoik z wodą z kałuży. Dzieci oglądają wodę, obserwują, co w niej pływa. Mówią, jaka jest ta woda.

Rodzic pyta dzieci:

Skąd się bierze woda w kałuży?

Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona?

Informuje dzieci, że padający deszcz łączy się z zanieczyszczeniami z powietrza (np. z dymem wydobywającym się z kominów) i opada na ziemię. Wyjaśnia pojęcie kwaśny deszcz i jego negatywny wpływ na środowisko:

Kwaśnymi deszczami nazywamy opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym. Kwasy tworzą się w wyniku reakcji wody z utrzymującymi się w powietrzu zanieczyszczeniami i gazami, takimi jak: tlenki azotu, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, powstałymi m.in. w wyniku spalania paliw, produkcji przemysłowej czy wybuchów wulkanicznych.

• Badanie wody zanieczyszczonej olejem.Rodzic wlewa do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dzieci obserwują, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie Rodzic zanurza w misce pióro i je wyjmuje. Dzieci obserwują, jak olej osadził się na piórze. Rodzic pomaga im dojść do wniosku, że olej pływa na powierzchni, ponieważ jest lżejszy od wody. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane.Rodzic wyjaśnia dzieciom, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa, są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Ich pióra sklejają się i robią się cięższe, co uniemożliwia latanie i ptaki giną.

• Oczyszczanie wody. Rodzic ustawia na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą (filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem. Przelewa zanieczyszczoną wodę do słoika. Dzieci obserwują, jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie. Dochodzą do wniosku, że filtr zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę.Rodzic mówi dzieciom, że ludzie dostrzegli niekorzystny wpływ zanieczyszczonej wody na środowisko i postanowili ją oczyszczać. Wyjaśnia znaczenie słowa ściek. Pokazuje na zdjęciu oczyszczalnię ścieków i przekazuje podstawowe informacje na temat jej działania.

• Burza mózgów: W jaki sposób możemy chronić wodę? Wprowadzenie karty oszczędzania wody. Karton, mazak, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków. Rodzic pyta, jak dzieci rozumieją słowo oszczędzanie. Wyjaśnia to pojęcie. Następnie Rodzic kładzie przed dziećmi karton. Pyta: Co możemy robić, aby nie zabrakło wody? W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? Dzieci podają swoje propozycje, a Rodzic zapisuje je na kartonie.Przykłady sposobów oszczędzania wody: – gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie, – branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie, – dokręcanie kranu przed wyjściem z łazienki, – wprowadzenie liczników do mierzenia zużycia wody i płacenie za zużytą wodę, – budowanie oczyszczalni ścieków. Rodzic mówi dzieciom także o organizowaniu przez ludzi akcji propagujących oszczędzanie wody, takich jak, np. Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego podstawową ideą jest uświadomienie ludziom, jak ważna jest prawidłowa gospodarka wodą dla życia na Ziemi.Następnie Rodzic zachęca dzieci do oszczędzania wody. Wprowadza kartę oszczędzania wody. Umawia się z dziećmi, że po każdym wyjściu dzieci z łazienki , na specjalnej karcie postawią znak na potwierdzenie, że krany przy zlewie są dobrze zakręcone – tak aby nie kapała z nich woda. Pod koniec tygodnia dzieci sprawdzą wyniki. (Uwaga: na podobnej zasadzie Rodzic może wprowadzić w kolejnych dniach inne karty, np. kartę oszczędzania światła czy papieru).

7. PROPONUJĘ PRACĘ PLASTYCZNĄ „PLANETA ZIEMIA” wykonana „FARBAMI ROSNĄCYMI”

Miłego dnia

Pozdrawiam. Pani Kasia

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/

Skip to content