PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI 6-letnich

utworzone przez | mar 31, 2020

Temat zajęć: „WIOSENNE ZABAWY Z DZIECKIEM”

(w oparciu o: „Dziecięca matematyka”. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska)

Zadania dla rodziców:
– obserwowanie zachowania dziecka
– poznawanie umiejętności dziecka, sposobu i tempa pracy
– wspieranie dziecka swoją obecnością.

Cele ogólne:
– stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do      nauki czytania i pisania
– rozwijanie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach


Cele szczegółowe:
– doskonalenie procesów poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
– rozwijanie umiejętności podziału zdania na wyrazy
– wdrażanie do wydłużonego czasu koncentracji uwagi poprzez zastosowanie gier
i zabaw językowych
– wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb
i możliwości dziecka.

PRZEBIEG ZABAW:


* Zabawa na powitanie:


Przesyłam do Ciebie promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w pośpiechu.
Dziecko rytmizuje tekst:
Motyle pory roku znają, więc je szybko wymieniają,
wiosna, lato, jesień, zima i od nowa się zaczyna,
Teraz wiosnę mamy, więc się pięknie przywitamy. (dziecko macha ręką do rodzica)


Odkrycie przez dziecko, jaki będzie temat zabawy. (dziecko układa w kolejności rosnącej cyfry, odwraca karty, rodzic wraz z dzieckiem odczytuje hasło zapisane sylabami)


    1       2        3      4     5      6     7    8      9      10     11

WIO – SEN – NE  ZA – BA – WY  Z  RO – DZI – CA – MI

– narysuj kredkami wiosenny ogródek –słonko, kwiaty, bociana, domek
– wymień kilka rzeczy kojarzących ci się z wiosną?- jaka jest pierwsza i ostatnia głoska?

 • „Płotek z wyrazów”– wyodrębnianie wyrazów w zdaniu


Na obrazku nie ma płotka, nasz wiosenny ogródek będzie miał kolorowy płotek. Trzeba wymienić wyrazy w zdaniu wypowiedzianym przez ogrodnika. Przy wymienianiu wyrazów rodzic pokazuje ich ilość, prostując kolejno palce. Dziecko wybiera kolor pisaka lub kredki
i rysuje na obrazku narysowanym przez siebie odpowiednią ilość sztachet. Następnym razem należy użyć pisaka lub kredki w innym kolorze.

– przyleciały jaskółki

– teraz mamy wiosnę
– bocian chodzi po łące
– konwalie rosną obok czerwonych tulipanów

 •  „Jaskółki z wyrazami”:


Dziecko porusza się po pokoju, macha rękami. Podczas pauzy „jaskółka” przysiada na płocie.  Kiedy,,jaskółka’’ przysiada na płocie, rodzic mówi po cichu do ucha dziecka wyrazy. Zadaniem ,,jaskółki’’ jest utworzenie zdania z podanych wyrazów.
– (zielone, listki, są) – listki są zielone
– (żaby, jedzą, bociany) – bociany jedzą żaby
– (kwiaty, podlewa, wiosenne, ogrodnik) – ogrodnik podlewa wiosenne kwiaty.

 • „Wiosenne rymowanki”– dziecko tworzy rymy do podanych zdań:


– Przez deszczyk pokropione rosną listeczki…..(zielone).
– Zajączki kicają i trawki ……..(szukają).
– Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez……….(ogona).
– Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się………..(chowają)

 • „Prawda czy fałsz?”

(krótka rozmowa z dzieckiem na temat aktualnej pory roku. Rodzic podaje informacje, a dziecko, jeśli informacja jest prawdziwa, klaszcze w ręce, jeśli informacja jest fałszywa, tupie nogą.
– Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
– Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
– Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
– Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
– A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.
– Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień
– Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna
– Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, maj, listopad                                                       

 – Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, owoce  na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie
– Są trzy pory roku.
– Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy.
– Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów.
– Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.

 • „ Matematyczne ćwiczenia” – Dziecko  trzyma rodzica   za ręce i poruszają się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę dziecko losuje karteczkę i przelicza umieszczone na niej oczka,
  a mama odczytuje zadanie:
  1 – wykonujemy 5 przysiadów trzymając się za ręce,
  2 – podskakujemy w parze 5 razy,
  3 – stoimy na jednej nodze jak bocian,
  4 – skaczemy na jednej nodze,
  5 – tańczymy w rytm muzyki,
  6 – robimy pajacyki.
 •  „Rachunki na wesoło” (Halina Szayerowa)

              -Dziecko słuch wiersza i liczy:


(…) Wszystko można, co się zdarzy, porachować, zmierzyć, zważyć.
Ile wody mieści morze? rodzice odpowiadają
Ile nasion w pomidorze? dziecko odpowiada
Ile łapek ma kurczątko? dziecko odpowiada
Ile oczek ma myszątko? dziecko odpowiada

Ile kątów w pokoiku? dziecko odpowiada
Ile palców rączka ma? dziecko odpowiada
Ile nóżka palców ma? dziecko odpowiada
Ile w parku jest ławeczek? rodzice odpowiadają
Ile nóżek ma stołeczek? dziecko odpowiada
Ile szklanek jest w tuzinie? rodzice odpowiadają
Ile nóg ma świerszcz w kominie? dziecko odpowiada

 • „ Rachunki pani Wiosny”– Dziecko słucha zagadek matematycznych, następnie przelicza w zakresie 10 za pomocą metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej przy użyciu klamerek i papierowych tacek. (dziecko do brzegu papierowych tacek doczepia klamerki do suszenia prania).

Stąpa wiosna po łące
Zbiera kwiaty pachnące
Ma trzy stokrotki, cztery tulipany
Powiedz z ilu kwiatków
Zrobi wiosna bukiet pachnący?

W ogrodzie na grządce
Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce
Przyszła Kasia i trzy zerwała,
bo bukiet piękny zrobić chciała.
Ile słoneczników teraz rośnie na grządce?

Chodzi wiosna po lesie
Promyki słońca w koszach niesie
Dwa kosze ma dla kwiatków
Trzy dla trawki
Trzy dla leśnej zwierzyny
Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?

 •  „Piszemy swoje imię” (zabawa grafomotoryczna)

Dziecko pisze na karteczce swoje imię i ozdabia wg. własnego pomysłu.

Miłej zabawy    

Pani Janka

Skip to content