Środa 6.05.2020 r.

utworzone przez | maj 6, 2020

Temat tygodnia: Moja ojczyzna.

Data: 6.05.2020r.

Temat dnia:  Stolica, Wisła, syrenka.

Witam Kubusie, oto dzisiejszy zestaw zabaw:

  1. Nauka piosenki ,,Skarby Polski”.

Posłuchaj piosenki kilka razy, a następnie spróbuj ją zaśpiewać 🙂

2. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.

Potrzebna będzie  butelka plastikowa.

Dziecko dostaje butelkę, ustawia ją względem siebie według poleceń Rodzica.:

−− połóż butelkę przed sobą, za sobą,

−− połóż ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,

−− turlaj butelkę po podłodze.

 3. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Potrzebnych będzie kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością

wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

• Określanie, ile wody jest w butelce.

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

• Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.

Butelki z różną ilością barwionej wody.

Rodzic  ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.

−− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

−− Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

−− Dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie.

• Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

• Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.

Butelki z wodą, kubek.

Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków

wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

Sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.

Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest

plastikowy kubek.

• Dziecko ogląda szklanki i dochodzi do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dziecko wypija sok ze szklanek. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.

4. Bajka ,,Gniazdo białego orła”.

5. Zagadki.

6. Gra ,,Ile sylab?”

http://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab

Miłego dnia

Pani Marta

Skip to content