14.05 CZWARTEK – zabawy matematyczne

utworzone przez | maj 14, 2020

TEMAT: WIOSENNE ZABAWY NA ŁĄCE- zabawy matematyczne

Cele ogólne

– rozwijanie sprawności rachunkowych,

– utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,

– rozwijanie orientacji przestrzennej,

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

Dziecko:

– sprawnie liczy obiekty w zakresie 10

– poprawnie oblicza działania matematyczne, wpisuje we właściwe miejsca odpowiednie liczby,

– samodzielnie określa położenie owadów, układa sylwety owadów według instrukcji

– układa i rozwiązuje zagadki,

Zadanie 1

Wytnij z kolorowego kartonu papierowe płaskie kwiaty z różną liczbą płatków: od 1-10

Poukładaj wycięte kwiaty na zielonym materiale może być koc i powiedz dziecku, że jest to droga do zaczarowanej łąki. Aby do niej dojść, należy tak przejść po kwiatach, aby w każdym kolejnym kwiatku, na którym stanie dziecko, liczba płatków była o jeden większa niż w poprzednim. Po wykonaniu zadania poproś dziecko aby pozbierało kwiaty z zaczarowanej łąki i ułożyło w kolejności (z liczbą płatków od 1-10)

Zadanie2

Wytnij 10 płaskich kolorowych kwiatów, sylwetę biedronki

Poproś, aby dziecko usiadło na podłodze przed zieloną tkaniną, kocykiem.                                                       

Zapytaj: Czego brakuje na łące?                                                                                                                                       

Dziecko układa wycięte kwiaty w dowolnym miejscu na tkaninie – liczy kwiaty.                                                                                          

Następnie układa 10 kolorowych kwiatów na dole łąki, jeden obok dru­giego. Schowaj pod wybranym kwiatkiem biedronkę. Poinformuj dziecko, że biedronka ukryła się np. pod piątym kwiatkiem z lewej strony itp.. Dziecko wskazuje odpowiedni kwiat i odszukuje biedronkę. Liczy, ile biedronka ma kropek. Po zakończeniu zabawy dziecko układa sylwetę biedronki na łące.

Zadanie3

Zaproszenie owadów do wspólnych zabaw.

Wytnij sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki – każdego gatunku po 10), sylwe­ty kwiatów wycięte z kolorowego papieru (średniej wielkości), koperty, kartoniki z liczbami od 1 do 10 i znakami matematycznymi: =, +, –.

Dziecko siedzi na podłodze przed zieloną tkaniną, kocykiem poproś dziecko, aby ułożyło obok łąki sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki). Daj dziecku – koperty z liczbami od 1 do 10 i znakami matematycznymi: =, +, –.         

Powiedz: Biedronce było smutno samej na łące. Zaprosiła 4 pasikoniki.

Dziecko układa na tkaninie cztery sylwety pasikoników. Zapytaj: Ile pasikoników zaprosiła? Dzieci liczą i układają odpowiednią liczbę sylwet pasikoników i odpowiedni kartonik z liczbą 4. Następnie poproś dziecko, aby zamknęło oczy. Dołóż dwie sylwety pasikoników (w małym odstępie od pozostałych). Powiedz: Inne pasikoniki usłyszały odgłosy zabawy. Postanowiły przyłączyć się do niej. Ile pasikoników przybyło? Ile teraz jest pasikoników na łące? Dziecko odpowiada na pytania, a następnie układa działanie matematyczne: 4 + 2 = 6, i odczytują je głośno. W ten sam sposób dziecko samodzielnie zaprasza inne owady i układają zadania.

Zadanie 4

Określanie położenia owadów.

Sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki) – po jednej dla każdego dziecka.

Powiedz dziecku, że owady wybierają się na zwiedzanie najbliższej okolicy. Proś, aby dziecko wybrało sobie jednego owada i ułożyło go w dowolnym miejscu w pokoju. Następnie dziecko określa położenie swojego owada, budując poprawne pod względem gramatycznym zdania, np.: Pszczoła usiadła za kwiatkiem. Motyl usiadł na półce. Mrówka weszła między książki. Po zakończonej zabawie ponownie układają sylwety owadów na tkaninie.

Zadanie 5

Zabawa ruchowa Biedronki

Zamień dziecko w biedronkę, daj dziecku apaszkę w kolorze: czerwonym. (Jeśli nie ma apaszki, mogą to być kawałki krepiny lub bibuły). To będą skrzydła. Dziecko jest   biedronką. Fruwa po łące przy dźwiękach muzyki. (zwróć uwagę, aby obydwa skrzydła owada poruszały się jednocześnie). Na przerwę w muzyce owad kłania się i wypowiadają słowa: Wi­tam na naszej łące – ciepłej i pachnącej.

Zadanie 6

Układanie sylwet owadów według instrukcji słownej.

Papierowe sylwety kwiatów, sylwety owadów (np.: ważki, pszczoły, pasikonika, motyla, mrówki) – odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki w dość szyb­kim tempie.

Poproś dziecko, aby wybrało sobie jedną sylwetę owada. Ułóż kwiaty na dywanie. Kie­dy zacznie grać muzyka, owad fruwa po łące lub chodzi po ziemi (dziecko poruszają się między sylwetami kwiatów w sposób charakterystyczny dla wybranego przez siebie owada). Kiedy muzyka cichnie, dziecko zatrzymuje się przodem do rodzica, a rodzic wydaje polecenia, w którym miejscu ma się znaj­dować sylweta owada. Dziecko układa go np. obok, na, pod, za, przed, z przodu, z tyłu, z prawej stro­ny, z lewej strony sylwety kwiatka.

Zadanie 7

Karty pracy cz.5 str.37

Dzieci:
– obliczają działania na palcach, łączą zapisy z wynikami według wzoru
– obliczają na palcach, wpisują wyniki
– liczą na palcach, wpisują między liczby odpowiednie znaki
– uzupełniają pętle odpowiednimi obrazkami zwierząt, roślin (odszukanymi wśród naklejek) tak, aby w każdej z nich było sześć obrazków, rozpoznają na obrazkach dżdżownice, wypo­wiadają się na temat pożytecznej roli dżdżow­nic, powtarzają ich nazwę, kolorują rysunki dżdżownicy
 
Karta pracy cz.5 str.38
– słuchają zagadek, rysują w ramkach ich rozwiązania, układają zagadkę o innym mieszkańcu łąki i przedstawiają ją kolegom,
– kończą rysować biedronki według wzoru, kolorują rysunki.  


Filmik dla dzieci Liczmany – sekwencje, pamięć, zabawa, rozumienie tekstu, matematyka dla dzieci
Do ćwiczeń zostały użyte dwa zestawy liczmanów po 36 sztuk (owoce i warzywa) i laleczki „rodzina na wakacjach”.
Z takim zestawem można rozbić wiele ćwiczeń, wszystko zależy od wyobraźni terapeuty lub rodzica. Dobrej zabawy!

 

Dobrej zabawy  

Pani Janka

Skip to content