Uwaga !

utworzone przez | mar 30, 2020

UWAGA !!!

Zgodnie z decyzją Premiera Rządu, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedszkole do 13.03.2020 r. (piątek) będzie pełnić funkcję opiekuńczą tylko dla dzieci, których Rodzice nie potrafią
w tak szybkim czasie zapewnić opieki .

Od 16.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Placówka będzie zamknięta.

– w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

Skip to content