”Wesołe żuczki” 2019/2020

utworzone przez | mar 20, 2020

Wesołe Żuczki to najmłodsza grupa w przedszkolu – maluszki, wszystkie urodzone w 2015 i 2016 r.

Wychowawczynią grupy jest mgr Aleksandra Sobczyk, drugą nauczycielką pracującą w grupie jest dyr. mgr Aleksandra Łukomska. Pomocą nauczyciela jest pani Aleksandra Ślusarczyk. Do „Wesołych Żuczków” uczęszcza 25 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców.

Priorytetem pracy z grupą maluszków jest wprowadzanie ich w świat przedszkolny w miłej, przyjaznej atmosferze, tak aby zniwelować stres towarzyszący rozstaniu z rodzicami. Nauczycielki starają się, aby asymilacja do nowych warunków przebiegła możliwie najłagodniej uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka.

Zajęcia odbywają się w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej. W pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują wiele metod aktywizujących opartych na najnowszych propozycjach pedagogicznych.

Głównym celem pracy z najmłodszymi przedszkolakami jest wyrobienie u nich umiejętności związanych z czynnościami samoobsługowymi, rozwijaniem umiejętności społecznych, troski o zdrowie i bezpieczeństwo oraz zapewnienie dzieciom możliwie najlepszych szans edukacyjnych. Zajęcia
w grupie prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostosowanych do indywidualnego rozwoju dziecka. W grupie są prowadzone zajęcia z języka angielskiego oraz rytmika.

Skip to content