ZABAWY Z PRZYJACIÓŁMI – zabawy matematyczne

utworzone przez | maj 22, 2020

Cele ogólne:

– mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary,

– utrwalanie stron: prawej, lewej,

– rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,

– rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i pomysłowości

Dziecko:


– mierzy odległość i wysokość, podaje wynik pomiaru,
– koloruje po prawej stronie te same pola, które są pokolorowane po lewej stronie,
– zgodnie współpracuje w zespole przy wykonywaniu różnych zadań,
– wykonuje pracę na zadany temat, opisuje wizję wspólnych zabaw w kręgu  przyjaciół i przedstawia ją członkom zespołów.  
 

Zadanie 1

Przybliżanie dzieciom potrzeby mierzenia.


Porozmawiaj z dzieckiem o wielkości różnych pomieszczeń w domu. Spróbujcie zmierzyć pokój. Zapytaj dziecko czym możemy zmierzyć pokój? Dziecko zaproponuje różne rozwiązania. Podpowiedz dziecku, że pokój można mierzyć krokami. Pokaż, jak się to robi: mierz krokami długość pokoju, a dziecko liczy i ustala, że np. jedenaście kroków – to długość pokoju.
Teraz proś, aby zmierzyło pokój tak, jak to zrobiła mama. Dziecko mierzy i okazuje się, że są różne pomiary:
– dorosłych kroków jest np. dziesięć,
– dziecięcych jest np. piętnaście.
Wszyscy zgodnie oświadczają, że tak być nie może. Pomiar długości musi być dokładny.

Dziecko zauważa także, że przyczyną rozbieżności w pomiarach są różne długości kroków.

2. Mierzenie długości dywanu – stopa za stopą.


Zaproponuj dziecku mierzenie stopa za stopą. Pokaż, jak się mierzy stopa za stopą. Potem dziecko  robi to samo. Dziecko liczy-podaje wynik, a potem następuje zamiana ról.


3. Mierzenie dłonią i kredkami.


Mierzymy długość: parapetów, stołu, krzeseł itd.. Mierzenie stopa za stopą nie
wchodzi w rachubę, bo trudno wejść na przykład na parapet. Rodzic wyjaśnia, że są jeszcze inne sposoby mierzenia. Można mierzyć dłonią i kredkami – pokaż dziecku, jak to się robi. Dziecko naśladuje i uczy się takich sposobów mierzenia długości.
– wyniki pomiaru są naklejane na arkuszu papieru i przedstawiają się np. tak:
– stół: 8 dłoni, 9 kredek,
– parapet: 10 dłoni, 9 kredek,

Zadanie 2

Zapoznaj dziecko z narzędziami służącymi do pomiaru długości

Poznawanie narzędzi pomiaru długości:

Powiedz dziecku, że do dokładnego pomiaru długości służą następujące narzędzia:

MIARKA KRAWIECKA

MIARKA STOLARSKA

TAŚMA MIERNICZA

LINIJKA

Zapytaj dziecko:  

– Do czego potrzebne są przyrządy (linijka, narzędzia pomiarowe)?

– Co te taśmy mają wspólnego?


Dziecko mówi, że na każdym narzędziu do mierzenia są cyfry i kreski. Rodzic wyjaśnia, że tak są oznaczone centymetry: Ludzie się umówili, że odtąd – dotąd– to jeden centymetr. Centymetry są zwykle numerowane. Odtąd – dotąd jest jeden metr. Jeden metr ma sto centymetrów.

Następnie wyjaśnij dziecku, że miarka stolarska służy do mierzenia mebli, desek, wszystkiego, co długie i sztywne. Do mierzenia przedmiotów okrągłych lepiej stosować miarkę krawiecką, miękką.

Zadanie 3


Osobiste doświadczenia w mierzeniu długości i posługiwaniu się poznanymi narzędziami.


Rodzic zwraca się do dziecka:


– Możemy zacząć mierzyć. – miarka krawiecka

– zmierz długość parapetu

– wysokość szafki

– obwód pasa, obwód ręki itd.


Dziecko może mierzyć miarką stolarską

Zadanie 5

Karty pracy cz.5 str. 70,71,72,73

Dzieci:
– kolorują w kołach po prawej stronie karty te same pola, które są pokolorowane w kołach po lewej
– rysują wzory po śladach
– rysują po śladzie drogę samochodu jadącego do miasta Nysa.  
 
Miłej zabawy

Pani Janka    
 
Skip to content