Zalety czytania współuczestniczącego, czyli czytania „dopowiadania”

utworzone przez | maj 20, 2020

W opowieściach słowno-obrazkowych, dzięki zastosowaniu dużej czcionki i zastąpieniu niektórych słów obrazkami. tekst nie jest przeładowany i nie wymaga od dziecka nadmiernie długiego okresu skupienia i koncentracji.
Obrazki uczynią czytanie przyjemniejszym, a jednocześnie posłużą sprawdzeniu, czy dziecko rozumie, o czym czyta, ponieważ obrazki te zastępują nie tylko rzeczowniki w formie podstawowej (w mianowniku), ale także i rzeczowniki w innych przypadkach gramatycznych. Zadaniem dziecka będzie zastosować właściwą formę – tak, by każde zdanie w tekście miało sens i pasowało do całości.

Zalety czytania współuczestniczącego, czyli czytania „dopowiadania”

  • skupienie uwagi dziecka na czytanym tekście,
  • poczucie satysfakcji i uczestnictwa w procesie czytania,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej,
  • wzbogacanie słownika czynnego,
  • utrwalanie używania poprawnych form gramatycznych,
  • wzbudzanie zainteresowania książką i motywacji do nauki czytania w przyszłości,
  • pogłębianie więzi rodzinnych.
Obrazek pochodzi ze strony FB „z torby nauczycielki” https://www.facebook.com/ztorbynauczycielki/?epa=SEARCH_BOX
Skip to content