03.06 ŚRODA

utworzone przez | cze 3, 2020

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY NA PODWÓRKU

Cel :  Rozumienie znaczenia bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw

Dziecko:

– wie, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń terenowych i sprzętu sportowego

– jest świadome zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– uczestniczy w zabawach ruchowych, oddechowych

Zadanie 1

Przeczytaj dziecku wiersz J. Koczanowskiej  –  „Nie wolno!”

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,

kto to jest znajomy, a kto obcym jest.

Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,

ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!

Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,

że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.

Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków

lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza

Zapytaj dziecko:

– czy powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi?

– czy odchodzimy z nieznajomym z podwórka, jeżeli kusi nas, obiecując zabawkę albo pobawienie się z pieskiem?

– co robimy, gdy spotkamy taką osobę?

– dlaczego nie powinniśmy odchodzić z nieznajomymi, nie rozmawiać z nimi?

Rodzic wyjaśnia, że są osoby, które krzywdzą dzieci, sprawiają im ból, a nawet mogą je porwać. Gdy dzieci spotkają taką osobę, powinny o tym powiedzieć rodzicom i nauczycielom.

Zadanie 2

Przeczytaj dziecku opowiadanie: „Wypadek Uli i Rafała”

Pewnego dnia, po przyjściu dzieci do przedszkola, pani zapytała:

Czy zauważyliście, kto jest nieobecny dzisiaj w przedszkolu? Ula i Rafał – odpowiedziały dzieci chórem. Czy wiecie, dlaczego ich nie ma? – pyta pani dalej. W Sali zapanowała cisza. Pani chwilę myślała, a potem powiedziała: – Leżą w szpitalu na obserwacji. – Dlaczego ich muszą obserwować? – spytała Kasia. – Bo zapomnieli jak się bezpiecznie bawić. – To chyba nieprawda – powiedział Adam. – Ja często bawię się z Rafałem i zabawy z nim są Fajne.

– widzisz Adasiu, fajna zabawa, jak ty to nazywasz, nie zawsze jest bezpieczna. Ula i Rafał wybrali zabawę, jazdę na rowerze. Oddalili się od domu i wjechali rowerami

w głęboki dół. Szczęściem rodzice, szybko to zauważyli i wezwali pomoc. Teraz w szpitalu lekarze obserwują, czy ten wypadek nie uszkodził im jakiegoś narządu wewnątrz ciała. Wiem to od ich rodziców, jak również to, że nie mieli założonych kasków.

– Moja mama ciągle przypomina mi o tym, jak wsiadam na rower – dodał Janek.

– Wszystko to prawda, ale oni nie posłuchali rad, ani zakazów rodziców.

– A czy wy wiecie, jak bawić się bezpiecznie, np. na placu zabaw? – zapytała pani. Po chwili ciszy podniósł się do góry las rąk. Dzieci podawały przykłady wielu mądrych, bezpiecznych zabaw na placu zabaw, podwórku, nad morzem itp.

Porozmawiaj z dzieckiem na temat usłyszanego opowiadania.

Zapytaj dziecko:

Burza mózgów „Co może się przydarzyć, jak nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw”?

Zadanie 3

Dziecko  staje naprzeciwko rodzica. Uderza raz w swoje dłonie, raz w dłonie rodzica, mówiąc za rodzicem rymowankę (jedno słowo to jedno uderzenie).

Podwórko to miejsce, które znamy,

podwórko to miejsce, które kochamy.

Ale pamiętać musi każde z nas,

żeby bezpiecznie tam spędzać czas.

Jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam na podwórku?

Co należy robić, żeby nic złego wam się na podwórku nie stało?

Zadanie 4

 Zabawa muzyczno-ruchowa „Zrób, to co ja”.

Dziecko biega w rytm dowolnej muzyki. Podczas przerwy w muzyce losuje kartkę, z poleceniem do wykonania. Rodzic odczytuje polecenie, a dziecko naśladuje podaną czynność, np. jazda na rowerze, kopanie piłki, przeskakiwanie przez kałużę.

Zadanie 5

Różne formy zabaw (bezpiecznych i niebezpiecznych) Dziecko mówi: TAK, NIE.

Przykłady:

– gramy w piłkę na ulicy

– w piaskownicy budujemy zamki z piasku

– rowerem jedziemy sami, bez opieki dorosłych

– jadąc na rowerze zakładamy kask

– na placu zabaw rzucamy kamykami

– na placu zabaw bawimy się zgodnie z kolegami itd.

Posłuchaj piosenki:

Zadanie 6

Bezpieczna zabawa –obrazki przedstawiające zabawy

Dziecko nazywa te zabawy i co oznaczają

np.

bezpieczna jazda na rowerze? (można przygotować osobne obrazki przedstawiające zabawy, bądź ich atrybuty, np. rower, a w drugim zestawie te elementy, które powodują, że zabawa będzie bezpieczna, np. kask, ochraniacze na kolana                                                                                                                     

– osoba dorosła, która pilnuje pływającego dziecka (koło ratunkowe etd.)

Zadanie 7

Przygotuj papier, mazak, pisak

Podsumuj podstawowe zasady bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.

Dziecko podaje przykłady, a rodzic zapisuje, uzupełnia wypowiedzi dziecka

–  spisanie kodeksu np.

– nie wolno rozmawiać na podwórku z nieznajomą osobą

– nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych

– zakładamy kask, jeżeli jedziemy na rowerze itd.

Zadanie 8

Pokaż dziecku filmik

Bezpieczne zachowania

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content