07.05.2020 Czwartek: Najpiękniejszy dom.

utworzone przez | maj 7, 2020

TEMAT TYGODNIA: Moja okolica, mój region.

TEMAT DNIA:  Najpiękniejszy dom.

DATA: 07.05.2020

1. Do czego potrzebne są klucze – rozmowa na podstawie ilustracji.

Prezentujemy dzieciom ilustracje przedstawiające różnego rodzaju klucze. Zadaniem dzieci jest określenie, do czego są potrzebne.

2. Klucz do domu – zabawa plastyczna.

Do zabawy potrzebować będziemy plastelinę, klucz oraz wałek do ciasta.

Dzieci wykonują odciski kluczy w rozwałkowanym kawałku plasteliny.

3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B, Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”

Czytamy dzieciom wiersz a następnie pytamy: Czym różnią się domy na wsi i mieście?

Czytamy kolejny raz wiersz, zaś dzieci powtarzają fragment: ,,Da, do, du, da, do, du w pięknym domu mieszkam ja!”

Ile bloków stoi w mieście!

Jedne duże, inne małe.

Ten jest żółty, tamten szary,

a te obok – całkiem białe.

Mkną ulicą samochody;

wszędzie pełno zakamarków.

By odpocząć od hałasu,

zawsze można iść do parku.

Da, do, du, da, do, da,

w pięknym domu mieszkam ja!

Na wsi domów jest niewiele;

spokój zwykle tam panuje.

Za dnia słychać śpiew skowronka,

nocą sowa pohukuje.

Czasem piesek przerwie ciszę,

kiedy biega po ogrodzie.

Kogut pieje, krowa muczy,

kaczka kwacze gdzieś na wodzie.

Da, do, du, da, do, da,

w pięknym domu mieszkam ja!

Czy to miasto, czy też wioska,

wielkie bloki, małe domy,

najważniejsze, by prócz domu

mieć rodzinę i znajomych!

Da, do, du, da, do, da,

w pięknym domu mieszkam ja!

4. Idziemy do przedszkola – ćwiczenia oddechowe.

Do zabawy potrzebujemy słomkę, piłeczkę pingpongową lub inną lekką.

Zadaniem dziecka jest przeprowadzić piłeczkę wyznaczona trasą (do przedszkola) za pomocą słomki. Zwracamy uwagę na właściwy tor oddechowy. Dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami przez słomkę, kierując piłeczką.

5. Liczenie schodów – zabawa matematyczna.

Dzieci układają schody wg wzoru umieszczonego w galerii. Układają  klocki schodkowo, wskazują palcem kolejne klocki i je liczą: pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień, czwarty stopień, piąty stopień.

Zabawę możemy wykorzystać na co dzień, wchodząc i schodząc z prawdziwych schodów.

6. Dom/blok mieszkalny – kolorowanki.

Rozpoczynając kolorowanie, prosimy dzieci, aby określiły, czy mieszkają w domu czy w bloku. Następnie podają dokładny adres zamieszkania. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, wybierają wg własnego uznania kolorowankę.

Miłej zabawy J

Skip to content