07.05 CZWARTEK

utworzone przez | maj 7, 2020

TEMAT: Z WIZYTĄ U NASZYCH SĄSIADÓW

Cel: poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską

Dziecko:

– wskazuje położenie Polski na mapie Europy i podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską,

– rozpoznaje flagi Niemiec, Czech, Słowacji, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukrainy

– wypowiada się na temat charakterystycznych cech Słowacji, Czech, Niemiec, Białorusi, Rosji, Ukrainy

Zadanie 1

Zadaj dziecku zagadkę I. Fabiszewskiej.

Mieszka obok ciebie, więc się dobrze znacie.

Czasem też się w domach swoich odwiedzacie. (sąsiad)

Wyjaśnij dziecku znaczenie słowa sąsiad

Zapytaj dziecko:

– Kogo nazywamy sąsiadem?                                                                                                                                                   

 – Czy znasz swoich sąsiadów?  

Zadanie  2

 Pokaż dziecku mapę Europy, zapytaj dziecko :   

 – Czy Polska ma sąsiadów?

– Gdzie mieszkają sąsiedzi Polski? (poza granicami naszego kraju). Powiedz dziecku, co znaczą słowa granice państwa.                                                                                             

Proponuję poznanie sąsiadów Polski- mapa

Nasi sąsiedzi

Zadanie 3

Przygotuj kartoniki z nazwami państw graniczą­cych z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina.

Dziecko z pomocą rodzica odnajduje na mapie Polskę i wodzi palcem po jej granicach. Rodzic układa na stole kartoniki, na których są zapisane nazwy państw grani­czących z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Rosja, Ukraina. Dziecko (samodzielnie i z pomocą rodzica) czyta nazwy państw. Rodzic pokazuje te państwa na mapie. Dziecko kładzie kartoni­ki z nazwami państw w odpowiednich miejscach przy konturze Polski.

Zadanie 4

Zaproś dziecko w podróż do wybranych krajów naszych sąsiadów.

Zapoznanie z sąsiadami Polski (tu znajdziesz ciekawostki o naszych sąsiadach)

Flagi naszych sąsiadów – pokaż dziecku flagi naszych sąsiadów

– poproś dziecko o opisanie wyglądu flag poszczególnych krajów (sąsiadów)

– zapoznaj dziecko z nazwami stolic naszych sąsiadów

– porozmawiaj o najważniejszych zabytkach w danym kraju

Pokaż dziecku niektóre zabytki – zdjęcia

https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12335267,30-miejsc-ktore-warto-odwiedzic-u-naszych-sasiadow-zdjecia.html

Karta pracy cz.5 str.24 (niebieska książka)

Dzieci: czytają z rodzicami, wskazują Polskę na mapie, słuchają nazw państw należących do Unii Europejskiej, czytanych przez dziecko; przyglą­dają się mapie, rysują szlaczek po śladzie
Czytają napis, wskazują Polskę na mapie, Czytają nazwy wybranych państw należących do Unii Europejskiej, wskazują nazwy państw, które są sąsiadami Polski.

Karta pracy cz.5 str.25

Dziecko: czyta wspólnie z rodzicami nazwy państw, ogląda zdjęcia, mówi, z czego słyną te państwa, rysuje to, z czego słynie Polska, rysuje szlaczek po śladzie, a potem – samo­dzielnie  

Wyjaśnij dziecku, że każde z państw, które poznało, ma swój język, swoje tradycje i swą kulturę. Wszystkie mają również coś wspólnego- leżą w Europie i są członkami jednej wielkiej rodziny, którą jest Unia Europejska. Polska również jest jej członkiem. Przypomnij dziecku co to jest Unia Europejska  (wspólnota Państw)

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content