18.05.2020 Poniedziałek: Cykl życia pszczoły.

utworzone przez | maj 16, 2020

TEMAT TYGODNIA: Kraina mlekiem i miodem płynąca.

TEMAT DNIA:  Cykl życia pszczoły.

DATA: 18.05.2020

1. Co tak brzęczy? – wprowadzenie do tematu zagadką słuchową.

Prosimy dzieci, by położyły się wygodnie na dywanie, zamknęły oczy, wsłuchały się w odgłosy, które za chwilę usłyszą i wyobraziły sobie gdzie mogą się znajdować. Po około 1-1,5 minuty wyłączamy nagranie i prosimy dzieci, by otwarły oczy i usiadły. Następnie pytam je o ich wyobrażenia i przypuszczenia.

2. Z wizytą w ulu – oglądanie filmu edukacyjnego .

Zapraszamy dzieci na przygodę z Pszczółką Kają. Po obejrzeniu filmu rozmawiamy z dziećmi na temat jego treści:

  • Ile żyje pszczoła?
  • Jakie ma obowiązki?
  • Kiedy może samodzielnie opuścić ul?
  • Z czego pszczoły produkują miód?
  • Ile łyżeczek miodu produkują w ciągu życia?
  • Czy pszczoły same zjadają swój miód?
  • Jakie zadanie mają trutnie?
  • Jaka pszczoła dożywa 5 lat?
  • Czym zajmuje się królowa?

3. „Pszczele obowiązki” – zabawa ruchowo-naśladowcza.

Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym przez rodzica np. wykorzystując garnek i łyżkę stołową. Na przerwę w grze rodzic wymawia jeden z obowiązków pszczół np. „sprzątanie/karmienie/naprawa plastrów/ochrona ula/zbieranie pyłku”, a dzieci przedstawiają go ruchem. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie.

4. „Rozwój pszczoły” – układanie historyjki obrazkowej.

Pytamy dzieci, jak myślą co się dzieje z jajami złożonymi przez królową?

Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci, Rodzic kładzie  na dywanie kartę obrazkową „Cykl życia pszczoły” i opowiada o niej.
Królowa składa jaja do woskowych plastrów. Z jaj wykluwają się malutkie larwy. Robotnice intensywnie je karmią, by urosły. Wyrośnięte larwy otaczają się kokonem i nieruchomieją. Larwy przepoczwarzają się w poczwarkę, która wyglądem przypomina dorosłą pszczołę. Gdy pszczoła osiągnie swą dorosłą postać wygryza się z komórki. Pszczoły i trutnie przechodzą metamorfozę ok. 21-24 dni, królowa 16 dni. Płeć pszczół zależy od tego czy jajo zostało zapłodnione czy też nie. Samce czyli trutnie powstają z niezapłodnionych jaj. Samice czyli robotnice i królowe rozwijają się z zapłodnionych jaj. O tym czy z zapłodnionego jaja rozwinie się robotnica czy królowa decyduje rodzaj pokarmu dostarczanego larwie. Larwy królowych karmione są wyłącznie mleczkiem pszczelim.


Następnie Rodzic układa na dywanie karty historyjki obrazkowej i prosi dzieci, by wybierały, opisywały i układały karty w odpowiedniej kolejności – dzieci mogą się wspomagać kartą z cyklem życia pszczoły. Następnie rodzic  wskazuje i nazywa poszczególne stadia: jajo, larwa, poczwarka, dorosła pszczoła, a następnie wraz z dziećmi kilka razy je powtarza od cichego do głośnego natężenia głosu.

5. Taniec Mai – dowolne zabawy i pląsy do piosenki.

6. Od jajka do dorosłej pszczoły – wykonanie karty pracy.

Rodzic pokazując kartę pracy tłumaczy dzieciom jak należy wykonać zadanie (wycinamy prostokąty z obrazkami i układamy je w odpowiedniej kolejności w ramce po prawej stronie).

Skip to content