20.05 ŚRODA

utworzone przez | maj 20, 2020

TEMAT: W KRAINIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wiek przedszkolny to okres, w którym mamy większą szansę na to, że wykształcimy gotowość otwartą i gotową do współdziałania.

Cele ogólne:

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie,

– kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych

Dziecko:

– wie kto to osoba niepełnosprawna

– z szacunkiem i zrozumieniem wypowiada się o osobach niepełnosprawnych, deklaruje chęć niesie­nia im pomocy

Zadanie 1

Zapytaj dziecko:

– co to oznacza, że ktoś jest niepełnosprawny?                                                                                                          

– jaka jest różnica między osobą chorą, a niepełnosprawną?

Zadanie 2

Przeczytaj dziecku i omów wiersz J. Lisowskiej pt. „Spotkanie przyjaciół”. 

„Spotkanie przyjaciół”

Na mojej drodze, w każdej chwili,

Mogę Was spotkać moi mili.

I chociaż różni nas tak wiele,

Zostanę waszym przyjacielem.

Bo jeśli któryś z Was nie chodzi,

To na spacerze to nie szkodzi.

Ja Cię zawiozę, gdzie będziesz chciał,

Bylebyś dobrą mapę miał…

A jeśli Twoje oczy szare,

Nie cieszą się widzenia darem,

To ja Ci będę dziś oczami,

Opiszę słońce i niebo nad nami…

Jeżeli żyjesz w ciągłej ciszy,

To moją radość i tak usłyszysz.

Będziemy biegać, skakać, mówić,

Aż się nam każda z rąk utrudzi!

Jeżeli zaś Twoje usta milczą stale,

Wyślę Ci dłonią znaki małe,

Które na zawsze Ci powiedzą,

Że przyjaciele wszystko wiedzą.

Bo wiem i dobrze to rozumiem,

Że Ty nie możesz być sam w tłumie!

Chociaż mam zdrowe nogi, oczy,

To z takim jak Ty mogę kroczyć.

I gdy się w życiu gdzieś spotkamy,

To wszystkim smutkom radę damy.

Powiedz dziecku, że wśród nas są niepełnosprawne dzieci i dorośli, którzy potrzebują zrozumienia, życzliwości i pomocy.

Przeanalizuj z dzieckiem treść wiersza (rodzaje niepełnosprawności), odnieś się do doświadczeń dzieci – kontakty z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi.

ZAŁOGA NAPRZÓD – Bajka o niepełnosprawności

Zapytaj dziecko:

– Czy dziecko niepełnosprawne mogłoby zostać Twoim przyjacielem?

Zadanie 3

Zabawa ,,Nie widzę”

Dziecko (dzieci) siedzą w kole. Jedno dziecko z przewiązanymi oczami siedzi w środku koła. Nie widzi, gdzie prowadzący chowa duży klocek, który za chwilę będzie musiało znaleźć. Za pierwszym razem dziecko szuka bez pomocy przewodnika, a za drugim razem jedna osoba z koła otrzymuje funkcję przewodnika.  Przewodnik kieruje “niewidomego” słowami “na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu” i stara się doprowadzić do osoby, za którą jest schowany klocek. Prowadzący prosi o opisanie wrażeń przez dziecko “chwilowo pozbawione wzroku”. 

Zabawa „Rysuję bez użycia rąk”.

Zadaniem wybranego dziecka jest wykonanie rysunku bez użycia rąk. Na koniec zadania rodzic prosi o kilka słów refleksji.

 

Zabawa „Kto stoi przed tobą?” –  rozpoznawanie innych osób za pomocą dotyku.  

Dziecko, staje  i zamyka oczy. Zadaniem dziecka z zamkniętymi oczami jest od­gadnięcie za pomocą dotyku, kto przed nim stoi, lub jaki przedmiot ma w rękach

Zabawa „Kiedy wokół panuje cisza”

Poproś, aby dziecko odwróciło się tyłem i zakryło uszy. Powiedź, że będzie mogło odsłonić je wtedy, gdy poczują na głowie dotyk ręki. Wypowiadaj cicho dowolne polecenie, np. podejdź do okna. itd. Zapytaj, dlaczego nie wykonało polecenia.

Zadanie 4

Dzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych zabaw. Rozmowa na temat trudności, jakie napotyka­ją osoby niewidome. Zwróć uwagę na trudności, jakie napotykają w życiu.

Powiedz, że wśród osób niepełno­sprawnych jest bardzo wiele dzieci, które pragną bawić się i śmiać tak samo jak zdrowe dzieci.

Zapytaj dziecko:                                                                                                                                                                             

Jak się czułyście w roli osoby niewidomej?                                                                                                                              

– Jak się czułyście w roli przewodnika?                                                                                                                              

– Jakie trudności napotykają niewidomi podczas codziennych czynności?                                                                          

– Jak się czują np. na ulicy?                                                                                                                                           

– Jak możemy pomóc takim osobom?

Zadanie 5

 Praca plastyczna 

Dziecko odrysowuje na kartce swoje dłonie, podpisuje swoim imieniem i przykleja na dużym sercu – symbolizuje to podanie pomocnej dłoni osobie potrzebującej.

(dłonie należy pokolorować, pomalować, przyozdobić)

Karty pracy (książka niebieska) str. 62, 63, 64, 65

Pozdrawiam

Pani  Janka

Skip to content