25.05 PONIEDZIAŁEK

utworzone przez | maj 25, 2020

TEMAT TYGODNIA:  ŚWIĘTO RODZICÓW

TEMAT DNIA: JAKA JEST MOJA MAMA, JAKI JEST MÓJ TATA

Cele ogólne:

– uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,

– ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,

– rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

– rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na ry­sunku.

Dziecko:

– opisuje rolę rodziców w swoim życiu, podaje informacje na temat rodziców, poznaje znaczenie słowa święto,

– powtarza wiersz z pamięci,

– wykonuje portrety rodziny

Zadanie 1

Pooglądaj z dzieckiem rodzinne fotografie.

Opowiedz dziecku o swojej rodzinie oraz okoliczności wykonania zdjęć. Określ stopień pokrewieństwa.

Dziecko wypowiada się na temat swoich rodzin. Używa nazw określających stopień pokrewień­stwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia.  

Poproś dziecko, aby opisało wygląd wybranych członków rodziny.                                                                                                                                                                          

Dziecko opisuje wygląd członków rodziny. Przegląda się w lustrze, próbuje odpo­wiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny?

Moja rodzina – prezentacja dla przedszkolaka

Piosenka o rodzinie – posłuchajcie piosenki

Zadanie 2

Przeczytaj dziecku zagadki   

Wytnij dwa czerwone kartonowe serca. Wyjaśnij, że należą one do osób bardzo ważnych dla dzieci. Dziecko dowie się, kim są te osoby, rozwiązując zagadki I. Fabiszewskiej.  

Jest jedyna na świecie
– nigdzie lepszej nie znajdziecie.
Z nią można bawić się, uczyć i śmiać,
przy niej nic złego nie może się stać. (mama)  

Wszystko zrobić potrafi w domu.
O tajemnicach nie powie nikomu.
Często z nim w piłkę nożną gramy
i bardzo, bardzo go kochamy. (tata)

Zapytaj dziecko:

Kim są dla dzieci mama i tata?

Jak można nazwać jednym słowem te osoby? (rodzice)                                                                                                            

– dziecko wypo­wiada się                                                                                                                                     

– poproś dziecko aby z rozsypani literowej ułożyło wyraz- mama , tata– a następnie na wyciętych z czerwonego papieru sercach  przykleiło  ułożone wyrazy. Złącz serca razem i w części wspólnej serc mazakiem napisz wyraz rodzice. Dziecko wybrzmiewa głoski w nagłosie słów: mama, tata, rodzice.

Zadanie 3

Przeczytaj dziecku wiersza  A. Widzowskiej  ,,Dla Mamy i Taty”- wiersz do nauki na pamięć

Z okazji święta Taty i Mamy

dziś uroczyście wam obiecamy:

codziennie sprzątać swoje zabawki,

nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,

od mamy nigdzie się nie oddalać,

groźnych zapałek szust! nie zapalać.

Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek,

bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.

Gdy zobaczymy gdzieś muchomora,

to go nie zerwie żaden przedszkolak!

Będziemy grzeczni i przyrzekamy

słuchać uważnie taty i mamy.

Wyszorujemy ząbki starannie

i nie będziemy wariować w wannie.

Mama nas uczy drogowych znaków

tata trenuje małych pływaków.

Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi

ani do wody w morzu nie wchodzi!

Od taty wiemy dużo o świecie:

że trzeba czapkę zakładać w lecie,

że się obcego pieska nie głaszcze,

bo czasem groźnie otwiera paszczę.

I na kontakty uważać mamy,

więc się od prądu z dala trzymamy!

Czytacie bajki, gdy księżyc świeci,

rano buziaczkiem budzicie dzieci,

a choć psocimy czasem troszeczkę,

to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.

Bo z rodzicami jest zawsze lato,

kochana Mamo, kochany Tato

Rozmowa na temat wiersza.

Zapytaj dziecko:

– Co dzieci z wiersza obiecują z okazji święta mama i taty?  

Zadanie 4

Pokaż dziecku różnego rodzaju kalendarze (ścienne, biurkowe, kieszonkowe)

Poznawanie znaczenia słowa święto. Odnajdywanie w kalendarzu Dnia Matki i Dnia Ojca.

Zapytaj dziecko:

– co według niego znaczy słowo święto.                                                                                                              

Dziecko swobodnie wypowiada się na temat znaczenia tego słowa. Następnie pokaż dziecku  różnego rodzaju kalendarze, np.: ścienne, biurkowe, kieszonkowe itd.  Dziecko przegląda  kalendarze, odnajduje daty oznaczone czerwonym kolorem. Odczytaj nazwy świąt. Zwróć  uwagę na występujące w ciągu roku święta członków rodziny, które nie są ozna­czone na czerwono. Wyszukaj dni urodzin waszych członków rodziny. Powiedz dziecku, że niedługo zbliża się   święto mamy i święto taty. 

 Zapytaj dziecko:                                                                                                                                                          

– W jaki sposób dzieci mogą podziękować rodzicom za ich miłość?       

Zachęć dziecko  do nauczenia się pozna­nego wiersza.                                                                     

Powtórz kilkakrotnie wiersz z dzieckiem

Zadanie 5

Karta  pracy, cz. 5, nr 42

Dziecko:

– patrzy na rodziców Olka i Ady, mówi jacy są ich rodzice

– odczytuje wyrazy, podkreśla na czerwono te wyrazy, które doty­czą mamy, a na niebiesko – te, które dotyczą taty.


Zadanie 6 Praca plastyczna – Rodzina (propozycje pracy plastycznej)  


Zaproś dziecko do samodzielnego wykonania pracy- Portret rodziny    
Przygotuj dla dziecka potrzebne przybory plastyczne. Następnie omów sposób wykonania pracy. Pracę można dowolnie modyfikować.  
   

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content