26.05 WTOREK

utworzone przez | maj 26, 2020

 TEMAT:  KWIATY DLA MAMY – zajęcia językowo–matematyczne

Kochana Mamo – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest zawsze fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.

Wszystkim Mamom naszych kochanych „Mróweczek”, dziękujemy za ich trud, za ich bezgraniczną miłość, za poświęcenie i wielkie serce! 

Życzymy zdrowia, pociechy, radości i dumy z dzieci.

Pani Janka i Pani Ola.

Cele ogólne

– zapoznanie z rolą matki w rodzinie,

– rozwijanie mowy,

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,

– rozwijanie sprawności ruchowej.

Cele operacyjne

Dziecko:

– wyjaśnia rolę matki w rodzinie,

– tworzy zdrobnienia, dobiera określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy, formułuje zdania,

– rozwiązuje proste zadania z treścią, dodaje elementy w zakresie 6 i w zakresie 10,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zadanie 1

 Zadaj dziecku zagadkę K. Datkun-Czerniak Mama.

Kto pogłaszcze i przytuli,

łzy ukoi, baśń opowie –

i kto kocha nas

nad życie?

No, kochani… Kto odpowie? (mama)

Porozmawiaj z dzieckiem na temat roli matki w rodzinie.

Zapytaj dziecko:

– Czy łatwo jest być mamą?                                                                                                                        

– Dlaczego mama jest taka ważna dla dzieci?  

– Jak możemy zwracać się do mamy?

– poproś dziecko aby podzieliło wyrazy na sylaby (wyklaskiwanie sylab)                                                                                    

(mama, mamusia, mamunia, mamuśka, mamcia)

– Za co kochasz swoją mamę?–  rozmowa

Poproś dziecko, aby skończyło zdanie:

Kocham moją mamę za to, że…. Zwróć uwagę na to, iż miłość może być bezinteresowna

Zadanie 2

Zapraszam do zabawy pantomimicznej – Jak ma na imię i co lubi robić moja mama?

Moja mama ma na imię… i lubi robić to (dziecko pokazuje ruchem czynność, którą lubi wykonywać mama).

– czesanie, pranie, odkurzanie, prasowanie, prowadzenie samochodu itp.

Poproś dziecko, aby za pomocą określeń przymiotnikowych, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, serdeczna, opisało swoja mamę.

Poproś aby dzieci ułożyło zdania, w których znajdzie się słowo mama.

Dzielenie zdań (wypowiedzeń) na słowa.

np. Moja mama jest kochana.

  • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robi mama”:

Dzieci kolejno naśladują czynności podane przez nauczyciela: czesanie, pranie, odkurzanie, prasowanie, prowadzenie samochodu itp.

Zadanie 3

Powiedz dziecku kilka przysłów  dotyczących matki i omów z dzieckiem  ich znaczenie.

Następnie dziecko, klaszcząc, wyodrębniają słowa w zdaniach i je liczy.

Dla każdej matki miłe jej dziatki. (wyjaśnij  znaczenie słowa dziatki).

U swej matki każdy gładki.

Dobre dziatki to skarb matki.

Poproś dziecko, aby wypowiedziało wcześniej wymienione przysłowia z różną intonacją, np. cicho, głośno, z radością, ze smutkiem, wolno, szybko.

Ćwiczenia matematyczne.

Zadanie 1 – Zrywanie kwiatów z rabatek

Zaproś dziecko do ogrodu (na środek pokoju), gdzie na grządkach (zielonej krepinie lub tkaninie) rosną kwiaty (ułożone są sylwety tulipanów, gerber i irysów). Włącz nagranie spokojnej mu­zyki. Dziecko spaceruje po ,,ogrodzie’’. Podczas pauzy zbiera kwiaty z grządek i głośno je liczy. Zabawę powtarza się tyle razy, aby dziecko zebrało po 3 kwiaty danego gatunku. Na koniec dziecko szuka miejsca na dywanie, rozkładają kwiaty i ustala, czy ma żądaną liczbę kwiatów. Nazywa zebrane kwiaty.

GERBERY

TULIPANY

IRYS

Zadanie 2Rozwiązywanie zadań z treścią – Kwiatowe łamigłówki.

Wytnij z papieru – 3 czerwone tulipany i 3 białe róże

Zadanie: Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 białe róże. Ile kwiatów razem ściął z grządki tata?

Dziecko: Układa na kartonie w rzędzie odpowiednie sylwety kwiatów i je przykleja. Liczy kwiaty, układa działanie z odpowiednich liczb i znaków, nakleja pod sylwetami kwiatów : 3 + 3 = 6  

Przykłady innych zadań:
Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów składał się bukiet dla mamy?

Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów włożyła do wazonu mama?

Po wykonaniu każdego zadania dzieci liczą kwiaty każdego gatunku i porównują ich liczbę. Ustalają, których kwiatów jest więcej, których mniej, a których tyle samo.  

 

Zadanie 3 – „Dodajemy i odejmujemy”

Dziecko otrzymuje 10 klamerek, manipuluje nimi – dodaje i odejmuje, ustalając wynik działania. (utrwalanie cyfr od 0-10) Układa działanie z odpowiednich liczb i znaków.

Zadanie 4„Matematyczne zagadki”

Dziecko siedzi na podłodze, Rodzic rozkłada sylwety motyla oznaczone cyframi od 1 do 9, z drugiej strony napisana jest zagadka. Dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje Rodzicowi chmurkę z odpowiednią cyfrą. Rodzic odczytuje zagadkę, dziecko podaje odpowiedz. Następnie dziecko rzuca dwiema kostkami, dodaje oczka i przelicza i podaje chmurkę z odpowiednią cyfrą, rozwiązują zagadki podane przez Rodzica.
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

Zadanie 5

Praca plastyczna – prezent dla mamy (propozycje)

Serce z papieru

Jak zrobić Harmonijkowe Serce?

(pomóż dziecku, to trochę trudne wezwanie.)

Wystarczy, jak  dziecko przyozdobi czerwone serce wycięte z papieru!

Mama i tak się bardzo ucieszy.

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content