27.05 ŚRODA

utworzone przez | maj 27, 2020

TEMAT: MÓJ KOCHANY TATUŚ

Drogi Tatusiu – najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosną, w nieznanej trosce,

w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę,

 za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.

Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i na zawsze razem.

Wszystkim ojcom naszych kochanych „Mróweczek”, dziękujemy za ich trud, za ich bezgraniczną miłość, za poświęcenie i wielkie serce! 

Życzymy zdrowia, pociechy, radości i dumy z dzieci.

Pani Janka i Pani Ola

Cele ogólne

– wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca,

– wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,

– zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych,

– rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości wzrokowej,

– wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi,

– rozwijanie umiejętności wokalnych.

Cele operacyjne

Dziecko:

– opisuje rolę ojca w swoim życiu,

– opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych,

– wymienia czynności, w których może pomóc tacie.

 Zadanie 1

Pokaż dziecku obrazek przedstawiający postać mężczyzny

https://dziennikbaltycki.pl/dzien-ojca-2020-kiedy-wypada-w-polsce-i-na-swiecie-jaka-jest-jego-geneza-przykladowe-propozycje-upominkow-dla-taty-sprawdz/ga/c11-14985556/zd/43426356

Zapytaj dziecko:                                                                                                                                                 

– Kto jest przedstawiony na obraz­ku ?                                                                                                                             

Następnie poproś dziecko o opisanie wyglądu mężczyzny.            

Zapytaj:                                                                                                                                                                          

– Czy w naszej  rodzinie są mężczyźni?                                                                                                       

Dziecko swobodnie wypowiada się na zadany temat.    

Zadanie2

Zaproś dziecko do wysłuchania wiersza.

Inscenizowanie wiersza B. Kosmowskiej „Dzień Taty”.

Potrzebne będą pacynki lub lalki – kukiełka (pacynka) mamy oraz kukiełki (pacynki) chłopca i dziewczynki.

Wiersz, przedstawia inscenizację utworu, wykorzystując kukiełkę mamy oraz kukiełki chłopca i dziewczynki.

– Dziś Dzień Taty – mówi mama.

– Czy pomysły jakieś macie?

Nie wypada, abym sama

wyprawiała święto tacie…

Krzyś uśmiecha się do mamy.

– Mamy z Anią świetne plany!

Po śniadaniu, na trzepaku,

będzie popis akrobatów.

Potem – wyścig rowerami!

My, niestety, go przegramy.

Dla zwycięzcy są nagrody

– choćby Ani pokaz mody.

No i zanim tata zaśnie,

poczytamy tacie baśnie…

Krzyś i Ania są szczęśliwi.

– To się dzisiaj tatuś zdziwi!

Tylko mama zamyślona,

trochę smutna, jak nie ona…

Wreszcie wzdycha głośno na to:

– Też bym chciała dziś być… tatą!

Zapytaj dziecko:

– O jakim święcie mówiła mama z wiersza?                                                                                                                                 

– O co prosiła mama swoje dzieci?                                                                                                                                

– Jakie pomysły na wyprawienie święta tacie miał Krzyś?                                                                                   

– Co dzieci chciały zrobić wspólnie?                                                                                                                               

– Dlaczego na koniec mama posmutniała i zamyśliła się?

Powiedz dziecku, że nie tylko święto obchodzą mamy, ale także jest święto taty.

Porozmawiaj z dzieckiem na temat roli ojca w rodzinie.

Zadanie 3

Pokaż dziecku obrazki przedstawiające mężczyzn w różnym wieku.

Zapytaj dziecko:

 – Jak nazywamy mężczyzn w różnym wieku, którzy wchodzą w skład naszych rodzin.  

(pradziadek, dziadek, tata, syn, wujek,)

Poproś dziecko, aby

– określiło pokrewieństwo pomiędzy członkami rodziny.                                                                              

W razie potrzeby podpowiedz dziecku wyklaskując, poszczególne sylaby: syn, ta-ta, wu-jek, dzia-dek, pra-dzia-dek. Dziecko łączy sylaby w słowa i odgaduje.

Zapytaj dziecko:

– Za co kochasz tatę?                                                                                                                                                           

– Jak możesz okazać tacie swoją miłość?                                                                                                                         

– Co tata robi w domu?                                                                                                                                                                      

– W czym możesz pomóc tacie?                                                                                                                                           

– Jak wygląda twój tatuś?                                                                                                                                         

– Czy każdy tatuś musi być taki sam?                                                                                                                                      

– Czy ważny jest wygląd tatusia, czy to, że jest dla ciebie dobry i cię kocha? 

 Dziecko wypowiada się swobodnie. 

Zadanie 4

Zabawa lusterkami – Jak wyglądam?

Daj dziecku małe lusterko i duże lustro

Dziecko trzyma w dłoniach małe lusterka. Patrzy na siebie i wskazuje części ciała – wymienia  np.: głowę, szyję, prawe ucho. Przygląda się swoim oczom, określa ich kolor (piwne, niebieskie, zielone). Zwraca uwagę na kolor i długość swoich włosów. Wymienia, ile ma danych części ciała. Następnie podchodzi do dużego lustra, określa i porównuje swój wzrost ze wzrostem taty i mamy.

 Zadanie 5

Zabawa w przeciwieństwa. Wzbogacanie słownictwa.

Zadaj dziecku szczegółowe pytania na temat zewnętrznego wyglądu człowieka                          

– Jakiego wzrostu może być człowiek? (niskiego, średniego, wysokiego).

– Jak nazywamy ludzi mających dany kolor włosów? (blondyn, brunet, szatyn, rudy).

– Jakiej długości mogą być włosy? (długie, krótkie; można nie mieć włosów – być łysym).

– Jaką można mieć fryzurę? (włosy proste, kręcone).

Zaproponuj dziecku zabawę w dobieranie słów o przeciwnym znaczeniu do słów wy­powiadanych, np.:

wysoki – niski

długi – krótki

proste – kręcone.

Zadanie 6

Poproś dziecko, aby wymieniło nazwy czynności, w których dzieci mogą po­magać tacie.

Zadanie 7

Przygotuj dla dziecka: kopertę podpisaną jego imieniem, z kartką i pociętym na kilka części obraz­kiem przedstawiającym dziecko i ojca w wybranej sytuacji, klej.

Poproś dziecko, aby ułożyło z części obrazek przedstawiające dzieci i ich ojców w różnych sytuacjach. Po ułożeniu obrazka poproś dziecko o przyklejenie go na kartce.

Zadanie 8

Opisywanie wyglądu postaci.

Poproś dziecko, aby opisało wygląd taty. Dziecko formułuje dłuższe zdania na temat wzrostu, fryzury, a także ubioru taty, łączy przy­miotnik z rzeczownikiem np. tata jest wysoki. Ma jasne kręcone włosy. Ubrany jest w niebieskie spodnie i czarne buty.

Zadanie 9

Narysuj na kartonie duży kontur serca.

Poproś dziecko o dokończenie zdania

Najlepszy tata na świecie to ten, który…

Zapisz nad sercem początek zdania, a w środku serca propozycje dziecka. Wykonany plakat pokażcie tacie.

Zadanie 10

Poproś tatusia o wysłuchanie piosenek.

Kocham Ciebie tato

MÓJ TATO – piosenka na Dzień Ojca

Miłej zabawy

Pani Janka

Skip to content