Beata LakNauczycielWykształcenie: nauczyciel dyplomowany Kwalifikacje: - Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,- Kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. Praca z dziećmi pozwala mi spojrzeć na zwykłe...