CHARAKTERYSTYKA GRUPY

utworzone przez | mar 29, 2020


Wesołe Żuczki to najmłodsza grupa w przedszkolu. Uczęszczają do niej dzieci urodzone w latach 2016 i 2017. Wychowawcą grupy jest mgr Aleksandra Ślązok. Drugim nauczycielem pracującym z dziećmi jest logopeda mgr Magdalena Minor. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 11 chłopców.

Głównymi zadaniami w grupie maluszków jest adaptacja do nowych warunków jakie stwarza im Przedszkole oraz kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych takich jak: samodzielne spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, ubieranie się i rozbieranie. Wszystkie te czynności odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, by maluszek w jak najmniejszy sposób odczuł brak rodzica lub opiekuna.

Zajęcia  odbywają się zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, wykorzystując przy tym różnorodne programy. W grupie Wesołe Żuczki bazujemy na programie edukacji przedszkolnej ,,Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej. W edukacji matematycznej wykorzystujemy program prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej ,,Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”.

W grupie uczymy się w formie zabawy, bazując na środkach dydaktycznych, które uwzględniają indywidualne tempo rozwoju, możliwości  oraz zainteresowania każdego z podopiecznych.

Wesołe Żuczki uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe:

  • j. angielski;
  • rytmika;
  • zajęcia ogólnorozwojowe.
Skip to content