Czwartek 14.05.2020 r. – TEMAT DNIA: W moim domu.

utworzone przez | maj 13, 2020

DZIEŃ DOBRY PSZCZÓŁKI

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

CZWARTEK 14.05.2020 r.TEMAT DNIA: W MOIM DOMU

 1. Przygotowanie pomocy do zajęć.

Odrysowywanie i wycinanie figur geometrycznych.
Potrzebujemy dla każdego dziecka: kartka w jednym z podanych kolorów: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, szablony figur geometrycznych różnej wielkości (prostokątów, kwadratów, kół), nożyczki, koperta, klej.

 • Rodzic układa na stole kartki w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim oraz szablony figur różnej wielkości (prostokątów, kwadratów i kół).
 • Dzieci odrysowują figury, wycinają je i wkładają do koperty (w kopercie znajdują się figury geometryczne różnej wielkości i w różnych kształtach i kolorze).

2. „Moja rodzina” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej.

 • Rodzic mówi rymowankę I. Fabiszewskiej:

Moja rodzina to zgrana drużyna. Wszyscy się kochają i o siebie dbają.

 • Dzieci wraz z Rodzicami dobierają się w pary i siadają naprzeciwko siebie.
 • Wspólnie z Rodzicem powtarzają rytmicznie rymowankę, wykonując następujące ruchy:
 • klaśnięcie,
 • uderzenie obiema dłońmi o kolana, klaśnięcie,
 • uderzenie w prawą dłoń partnera, klaśnięcie,
 • uderzenie w lewą dłoń partnera, klaśnięcie itd.

3. „Meble z figur symetrycznych „– zajęcia matematyczne.
• Dzieci siedzą na dywanie, Rodzic wypowiada początek zdania i prosi, aby dziecko je dokończyło.
W moim domu jest… np. wesoło, bezpiecznie.
• Rodzic mówi dzieciom krótką rymowankę I.Fabiszewskiej:
W moim mieszkaniu jest taki pokój, w którym panują cisza i spokój. Gdy chcesz odpocząć, szukasz wytchnienia, wchodzisz do niego i snujesz marzenia.
4. Wypowiedzi na temat obrazka. Budowanie zdań. Przeliczanie słów w zdaniach.
Potrzebujemy obrazek przedstawiający pokój, w którym panuje bałagan (znajduje się na końcu zajęcia),koperty z figurami geometrycznymi,lusterko.
Rodzic pokazuje zdjęcie pokoju, w którym jest bałagan i pyta:

 • Czy waszym zdaniem w tym pokoju można dobrze wypocząć?
 • Dlaczego?
 • Dzieci układają zdania na temat obrazka.
 • Przeliczają słowa w zdaniach.
 • Wynik pokazują na palcach.
 • Rodzic informuje dzieci, że dzisiaj będą samodzielnie projektować pokój do wypoczynku.
 • Pyta: Jak się nazywa zawód, podczas wykonywania którego projektuje się różne wnętrza?
 • Dzieci dzielą słowo projektant na sylaby i je liczą.
 • Wyróżniają głoski: pierwszą i ostatnią (6-latki).
 • Rodzic daje dziecku kopertę z figurami geometrycznymi wcześniej przygotowanymi. Dzieci wyjmują zawartość koperty i układają ją na stole.
 • Nazywają umieszczone w kopercie figury geometryczne (prostokąty, kwadraty i koła różnej wielkości).
 • Rodzic kładzie na stół lusterko.

5. Wywołanie efektu symetrii przez przykładanie lusterek do figur geometrycznych.

 • Rodzic wyjaśnia, że za chwilę dzieci z umieszczonych w kopertach figur geometrycznych będą układać projekty wnętrza pokoju.

Zanim jednak to nastąpi, pobawią się figurami. Dzięki temu dobrze poznają ich cechy i wykorzystają je podczas projektowania.

 • Dziecko siada przy stole naprzeciwko Rodzica.

Na stole znajduje się lusterko i prostokąt wycięty z papieru.Rodzic przykłada lusterko do brzegu prostokąta. Dziecko patrzy w lusterko i na kartonik. Mówi, co widzi (jeden prostokąt). Następuje zmiana ról.

 • Dla każdej pary : małe lusterko, koło wycięte z papieru.
 • Dziecko bierze do ręki koło. Składa je na pół. Przykłada do lusterka tak, aby Rodzic zobaczył koło.
 • Dla każdej pary dzieci: małe lusterko, kwadrat wycięty z papieru. •
 • Dzieci zamieniają się z Rodzicem rolami.
 • Rodzic bierze kartonik z kwadratem.

Składa go tak, aby powstał trójkąt. Przykłada lusterko do boku trójkąta tak, aby dziecko zobaczyło w nim kwadrat. Dla każdej pary : małe lusterko, prostokąt wycięty z papieru. • przykłada do lusterka tak, aby zobaczyć kwadrat.

Miłej zabawy


6. Rodzic wyjaśnia dziecku, że takie figury, jak koło, kwadrat, można podzielić na dwie jednakowe części.Prawa strona i lewa strona wyglądają tak samo.

 • Składa kolejno kwadrat, prostokąt, koło na dwie równe części (według różnych osi symetrii).
 • Proponuje dzieciom, by wykorzystały te właściwości figur geometrycznych podczas projektowania wnętrza pokoju.

7. Wykonanie projektu wnętrza pokoju.
Potrzebujemy dla każdego dziecka: wycięte z papieru figury geometryczne: kwadrat, koło, prostokąt, w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym,biała kartka najlepiej z papieru technicznego,klej,kredki,flamastry.

 • Dzieci naklejają na kartkę techniczną figury geometryczne (w całości lub złożone). Starają się wykorzystać całą powierzchnię kartki.
 • Wzbogacają wnętrze, dorysowując elementy za pomocą kredek lub flamastrów.
 • (Przy pomocy Rodzica) Na dole kartonu, w lewym rogu, rysują mały prostokąt i mały kwadrat, a pod spodem – małe koło. Obok figur rysują tyle kropek, ile figur wykorzystały do tworzenia wyposażenia pokoju (kropki umieszczone obok prostokąta muszą mieć inny kolor niż kropki umieszczone obok koła).
 • Następnie łączą kropki w pary i porównują, których figur wykorzystały więcej. Nadają nazwę swojemu pokojowi, a Rodzic zapisuje ją na kartonie.

8. Wywoływanie efektu symetrii przez odbicie plamy atramentu.
Potrzebujemy: Kroplomierz, atrament lub tusz, biała kartka dla każdego dziecka.

 • Rodzic wręcza dziecku białą kartkę.
 • Dzieci składają kartki na połowę, przykładając brzeg do brzegu.
 • Rodzic podchodzi do dziecka i wpuszcza kroplę atramentu lub tuszu do złożonej kartki.
 • Dzieci przyciskają do siebie obie części kartki, chwilę czekają i zaglądają do środka.
 • Opowiadają, co przypominają im utworzone plamy.
 • Dostrzegają, że plamy na jednej i na drugiej części kartki są takie same.

9. A teraz poruszamy się trochę


https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

10. Piosenka o rodzinie:
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0
11. Zobaczcie proszę filmik pt: „Ale bałagan”

Skip to content