Czwartek 23.04.2020 – TEMAT DNIA: Żabki, żaby, żabusie.

utworzone przez | kwi 23, 2020

WITAM PSZCZÓŁKI I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Czwartek 23.04.2020 rTEMAT DNIA: ŻABKI, ŻABY, ŻABUSIE

  1. Zabawa „Gdzie ukryła się żabka?”-

Kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków (prawa, lewa) oraz posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym. Potrzebujemy 10 sylwet liści (wyciętych z zielonego papieru), sylweta żabki. Rodzic układa na stoliku w jednym rzędzie 10 sylwet liści wyciętych z zielonego papieru. Dzieci odwracają się w drugą stronę.W tym czasie Rodzic chowa pod dowolnym liściem, np. piątym sylwetę żabki. Prosi dzieci o odwrócenie się z powrotem. Informuje, że żabka ukryła się np. pod piątym liściem z lewej strony. (W razie potrzeby wskazuje stronę dłonią). Dziecko wskazuje poszczególne liście, odlicza do pięciu, podnosi liść i powtarza: Żabka ukryła się pod piątym liściem.

2. Poznajemy rozwój żaby- Poznawanie i opisywanie wyglądu żaby. Gromadzenie informacji na temat różnych gatunków żab.(Proszę pokazać dzieciom obrazki żabek i innych zwierząt znajdujące się na końcu). Dziecko wybiera obrazek żaby, a następnie opisanie jej wyglądu. Na koniec dzieci porównują wygląd żaby z wyglądem innego dowolnego zwierzęcia. POSŁUCHAJCIE ODGŁOSÓW ŻABEK:https://www.youtube.com/watch?v=wbCGlhqzrrURodzic pyta dzieci: Czy wiedzą, dlaczego naśladowały odgłosy żab, wypowiadając różne słowa: rech, rebek, kum. Naprowadza dzieci, by uzyskać odpowiedź, że różne odgłosy mogły wydawać np. żabki młodsze, starsze i najstarsze. Pyta dzieci, który ich zdaniem odgłos należy do młodej żabki, który do starszej, a który – do dorosłego osobnika. Dzieci dokonują wyborów i je uzasadniają. Rodzic zaprasza dzieci do zapoznania się z cyklem rozwojowym żaby.

3. Żaby i ich znaczenie w przyrodzie. Poznawanie ciekawostek na temat żab.Rodzic pyta dzieci: Gdzie żaba składa swoje jajeczka? Co powstaje z tych jajeczek? Jak wygląda kijanka? Czy jest podobna do żaby? Jak się zmienia? Pyta dzieci, czy wiedzą, jakie znaczenie mają żaby w przyrodzie. Przekazuje ciekawostki na ich temat. Żaby to rodzina płazów bezogonowych. W Polsce spotykamy żaby jeziorkowe, żaby wodne, żaby śmieszki, żaby moczarowe, żaby dalmatyńskie, żaby trawne. Mają długi język, którym łowią pożywienie. Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne kończyny przystosowane do wykonywania skoków. Żaby lubią wygrzewać się na słońcu, częściowo zanurzone w wodzie lub na słonecznym brzegu. Gdy jest im gorąco – kąpią się. Jedzą owady (osy, muchy, mrówki…), pająki, małe ryby, ślimaki… Są pożywieniem jeży, dużo mniej chętnie jedzą je bociany (w czasie karmienia młodych zdarza im się łapać żaby).

4. Zabawa matematyczna „Liczymy żabki”-Potrzebujemy klocki w kolorze zielonym i kartoniki.ZADANIE 1:Nad wodą zawiło się 5 żabek jeziorkowych. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem? Dzieci liczą na palcach i układają na dywanie odpowiednio zielone klocki. Następnie dzieci 5-letnie pod klockami układają kartoniki z odpowiednią liczbą kropek(kropki rysują samodzielnie), a dzieci 6-letnie – kartoniki z odpowiednimi liczbami. Po ułożeniu klocków i kartoników Rodzic sprawdza poprawność rozwiązania zadania, a następnie prosi dzieci o odłożenie klocków i kartoników na bok. ZADANIE 2:Do stawu wskoczyły 2 żabki wodne.Dołączyły do nich jeszcze 4 żabki. Ile żabek pływało w stawie? ZADANIE 3:W odwiedziny do żabki trawnej przyszła jedna żabka tego samego gatunku. Ile żabek trawnych było razem? Rodzic kontynuuje zabawę. Mówi dzieciom, aby podały propozycje własnych zadań, układając najpierw kartoniki z kropkami lub z liczbami, np. 4 i 2. Chętne dziecko układa do tych kartoników treść zadania. Miłej zabawy

5. Zabawa ruchowa ze śpiewem – Żabki https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-shttps://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI Dzieci ilustrują treść piosenki gestami: pokazują dłonie, naśladują ruch skrzydeł (ręce ułożone w skrzydełka).

6. Zabawy konstrukcyjne klockami w kolorze zielonym:Ogłoszenie konkursu na najwyższą zieloną wieżę. Porównywanie wysokości budowli. Różne rodzaje klocków w kolorze zielonym. Dzieci gromadzą na środku pokoju wszystkie klocki w kolorze zielonym. Rodzic ogłasza konkurs na najwyższą zieloną wieżę. Dzieci konstruują wieże. Na koniec Rodzic wraz z dziećmi porównuje wysokość wszystkich budowli.

7. Praca plastyczna „Żabka”https://www.youtube.com/watch?v=257DwGShF90

Miłego dnia

Pani Kasia

Skip to content