Dyżury wakacyjne 2021

utworzone przez | maj 7, 2021

Dyżury w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry w 2021 r.

(rok szkolny 2020/2021)

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Planowanie przerw w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych t.j. 7 tygodni (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).

Dyżur w miesiącach wakacyjnych organizowany jest dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku – oboje rodziców pracuje.

Dyrektor dyżurującego przedszkola organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli w mieście, które mają przerwę wakacyjną. 

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  1. Do dnia 29 maja 2021 r. złożyć w macierzystej placówce deklarację o potrzebie zapewnienia opieki przedszkolnej dla swojego dziecka w czasie wakacji.
  2. Złożyć do dnia 15 czerwca 2021 r. w macierzystej placówce wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola dyżurującego (wnioski dostępne we wszystkich placówkach przedszkolnych).

Po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane.

Skip to content