Farm animals

utworzone przez | maj 6, 2020

Hello everyone, how are you today? Witam Was, jak się dziś macie?

Vocabulary- słownictwo:

chicken- kura

cow- krowa

pig – świnia

horse – koń

duck – kaczka

sheep – owca

Flashcards – obrazki

Pokaż dziecku obrazki i nazwij je kilka razy, następnie pokaż dziecku kolejno obrazki i poproś aby je nazwało z Twoją pomocą 🙂

Game – Where is…? Gra – Gdzie jest…?

Pokaż dziecku obrazek i zapytaj Where is cow? Where is sheep?

Farm animals memory game online

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/farm-animals

https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/

https://www.memozor.com/memory-games/for-kids/farm-animals

Sing a song – Zaśpiewaj piosenkę.

Goodbye

Mrs Marta

Skip to content