Język angielski „Biedronki” – luty (tydzień 3,4)

utworzone przez | mar 2, 2023

Temat: „Numbers ” (Liczby)

  • piosenka 'Hello, hello’
  • poznajemy liczebniki 1-10
  • wykonanie ćwiczeń: „Count the balls.”
  • piosenka: „How many fingers?”
  • „English Play Box” rozdział 5 – Liczby

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Look , listen and repeat. (Spójrz, posłuchaj i powtarzaj.)

4. Count the balls. (Policz piłki.)

3. Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę.)

4. English Play Box 1 Rozdział 4 – Moja twarz.

Zapraszam dzieci do zapoznania się z rozdziałem 4 z naszej książki „English Play Box 1” . Po zalogowaniu się, proszę wejść na „English Play Box 1”, rozdział 5 – Liczby. Dzieci przypomną sobie piosenkę, rymowankę i opowiadanie. Dodatkowo mogą zagrać w wiele interaktywnych gier i zabaw.

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content