Język angielski „Mrówki” – marzec (tydzień 4)

utworzone przez | mar 24, 2023

Temat: „My menu” (Moje menu)

  • powtórzenie piosenki „Dni tygodnia”
  • nauka nowego słownictwa
  • powtórzenie słownictwa zwiazanego z jedzeniem – memory
  • opowiadanie „Steve and Maggie – menu” (WOW TV) 

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

2. Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the new food vocabulary? (Czy pamiętasz nowe słownictwo zwiazane z jedzeniem?)

Play memory. (Zagraj w memory)

3. Watch the story. (Obejrzyj historyjkę)

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materia

Skip to content