Język angielski „Pracowite Mrówki” – wrzesień (tydzień 1)

utworzone przez | wrz 26, 2022

Temat: 'Greetings and Feelings’ (Powitania i uczucia)

  • piosenka : „Hello”
  • słownictwo: uczucia
  • piosenka: „How are you?”
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • przypomnienie słownictwa: pogoda
  • piosenka „How’s the weather?”
  • przypomnienie słownictwa: dni tygodnia
  •  

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

4.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

5. Play memory. (Zagraj w memory.)

6. Weather. (Pogoda – powtórzenie)

7. Days of the week. (Dni tygodnia)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content