Język angielski „Pracowite Mrówki” – wrzesień (tydzień 2)

utworzone przez | wrz 12, 2023

Temat: 'Colours’ (Kolory)

  • piosenka : „Count to 10”
  • słownictwo: kolory (red, yellow, green, blue, orange, pink, purple, black, white, brown, grey)
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, memory
  • piosenka: „I See …”

(Materiał realizowany jest podczas zajęć w przedszkolu. Zachęcam rodziców, szczególnie dzieci nieobecnych podczas zajęć, do utrwalania piosenek i poznanego słownictwa również w domu.)


1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę)

2.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

3.Practise. (Poćwicz)

5. Play memory. (Zagraj w memory.)

6. Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Skip to content